Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 INTERVIEW | JAN-DER SUUW

Embryológ hovorí o svojej viere

Embryológ hovorí o svojej viere

PROFESOR Jan-Der Suuw je riaditeľom embryonálneho výskumu na Národnej taiwanskej univerzite vedy a techniky v Pingtungu. Kedysi bol zástancom evolúcie, ale keď sa začal venovať výskumnej práci, zmenil názor. Pre časopis Prebuďte sa! uviedol, aké dôvody ho k tomu viedli.

Povedzte nám, prosím, niečo o sebe.

Narodil som sa v roku 1966 a vyrastal som na Taiwane. Náboženstvo mojich rodičov bolo ovplyvnené taoizmom i buddhizmom. Uctievali sme predkov a modlili sa pred sochami, ale neverili sme, že existuje nejaký Stvoriteľ ako osoba.

Prečo ste sa rozhodli študovať biológiu?

Keď som bol malý, rád som sa staral o zvieratá a chcel som sa naučiť, ako pomáhať zvieratám aj ľuďom, keď trpia. Nejaký čas som študoval zverolekárstvo, ale neskôr som prešiel na embryológiu, lebo som dúfal, že táto oblasť mi pomôže lepšie pochopiť aj otázky pôvodu života.

Vtedy ste verili evolučnej teórii. Povedali by ste nám prečo?

Na univerzite nás vyučovali evolúciu a tvrdili, že dôkazy svedčia v jej prospech. Preto som tomu veril.

Čo vás podnietilo začať čítať Bibliu?

Boli to dve veci. Uvažoval som, že zo všetkých tých bohov, ktorých ľudia uctievajú, jeden musí byť najvyšší. Lenže ktorý? Okrem toho som vedel, že ľudia si vo všeobecnosti veľmi vážia Bibliu. Tak som sa pripojil k jednému biblickému kurzu.

Keď som v roku 1992 začal v Belgicku študovať na Katolíckej univerzite v Leuvene, zašiel som do kostola a opýtal sa kňaza, či by mi nepomohol porozumieť Biblii, ale odmietol.

Ako bol teda uspokojený váš duchovný hlad?

O dva roky, kým som sa ešte v Belgicku venoval vedeckému výskumu, som stretol Ruth, Jehovovu svedkyňu poľského pôvodu. Naučila sa po čínsky, aby pomáhala študentom univerzity spoznať Boha. Bol som veľmi rád, že som sa s ňou stretol, lebo práve o takú pomoc som sa modlil.

Ruth mi ukázala, že hoci Biblia nie je vedecká kniha, je v súlade s vedou. Napríklad biblický pisateľ Dávid povedal v modlitbe Bohu: „Tvoje oči videli i môj zárodok a v tvojej knihe boli zapísané všetky jeho časti, čo sa týka dní, keď boli tvorené a nebola ešte žiadna z nich.“ (Žalm 139:16) Aj keď sa Dávid vyjadril poetickými slovami, v zásade mal pravdu. Všetky inštrukcie na vytvorenie jednotlivých častí tela sú v bunkách, skôr ako sa tieto časti začnú vyvíjať. Fakt, že Biblia obsahuje presné informácie, ma presvedčil, že je to Božie Slovo. Pochopil som tiež, že existuje len jeden pravý Boh, Jehova. 1

 Čo vás presvedčilo, že život stvoril Boh?

Cieľom vedeckého výskumu je hľadať pravdu, nie podporu pre vopred vytvorené predstavy. Na základe výskumu v oblasti embryológie som prišiel k záveru, že život bol stvorený. Na znázornenie: Inžinieri navrhujú výrobné linky tak, aby boli jednotlivé časti výrobku poskladané správne a v správnom poradí. Niečo podobné sa deje aj pri vývine embrya, ale je to oveľa zložitejší proces.

Ten proces sa začína jednou oplodnenou bunkou, však?

Presne tak. Táto maličká bunka sa po oplodnení začne deliť. Istý čas sa počet buniek každých 12 až 24 hodín zdvojnásobuje. V ranom štádiu tohto procesu vznikajú takzvané kmeňové bunky. 2 Kmeňové bunky majú potenciál vytvoriť prakticky každý z viac ako 200 typov buniek, ktoré sú potrebné na vývin dieťaťa, ako napríklad krvné, kostné, nervové a ďalšie bunky.

Na základe výskumu v oblasti embryológie som prišiel k záveru, že život bol stvorený

Jednotlivé druhy buniek sa musia začať tvoriť v správnom poradí a na správnom mieste. Najskôr sa bunky zlúčia do tkanív a tie do orgánov a končatín. Vedcom sa ani len nesníva, že by dokázali naprojektovať niečo také. No inštrukcie na vývin embrya sú zapísané v DNA absolútne dokonale. Keď sa zamýšľam nad krásou toho všetkého, som presvedčený, že projektantom života je Boh.

Prečo ste sa rozhodli stať Jehovovým svedkom?

Stručne povedané, podnetom bola láska. Ježiš Kristus povedal: „Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ (Ján 13:35) A táto láska je nestranná. Nezáleží na tom, akú má človek národnosť, kultúrne zázemie či farbu pleti. Takúto lásku som nielen pozoroval, ale aj osobne zažil, keď som sa začal stretávať s Jehovovými svedkami.

^ 2. Vzhľadom na svoje biblicky školené svedomie profesor Jan-Der Suuw nepracuje s ľudskými kmeňovými bunkami.