Prejsť na článok

Prejsť na obsah

VÝSLEDOK PROJEKTU?

Mačacie fúzy

Mačacie fúzy

MAČKA domáca je prevažne nočné zviera. Fúzy jej zjavne pomáhajú rozpoznávať okolité predmety a loviť korisť, a to hlavne po zotmení.

Zamyslite sa nad týmto: Mačacie fúzy vyrastajú z tkanív, ktoré majú početné nervové zakončenia. Tieto nervové zakončenia sú citlivé aj na najjemnejší záchvev vzduchu. Vďaka tomu dokáže mačka zaregistrovať predmety v okolí, aj keď ich nevidí — čo je nesporne výhoda v tme.

Fúzy sú citlivé na tlak, preto ich mačka používa na určenie pozície predmetu alebo koristi a na zachytenie ich pohybu. Okrem toho fúzy mačke pomáhajú zmerať šírku otvoru, cez ktorý chce prejsť. V diele Encyclopædia Britannica sa uvádza, že „ešte stále presne nerozumieme funkcii mačacích fúzov (hmatových chlpov); je však známe, že keď mačke odstrihnete fúzy, zostane na nejaký čas ochromená“.

Vedci sa pokúšajú vytvoriť roboty vybavené senzormi, ktoré imitujú mačacie fúzy a pomáhajú robotom vyhýbať sa prekážkam. Tieto senzory, nazývané elektronické fúzy, by podľa Aliho Javeya, vedeckého pracovníka na Kalifornskej univerzite v Berkeley, „mali mať široké uplatnenie v modernej robotike, aplikovanej biológii a používateľských rozhraniach umožňujúcich interakciu medzi človekom a strojom“.

Aký je váš názor? Sú mačacie fúzy výsledkom evolúcie alebo projektu?