Prejsť na článok

Využil Boh pri stvorení života evolúciu?

Odpoveď z Biblie

Nie. O živočíchoch a rastlinách sa v Biblii píše, že Boh ich stvoril „podľa ich druhu“. * Aj o ľuďoch sa v nej hovorí, že boli stvorení. (1. Mojžišova 1:12, 21, 25, 27; Zjavenie 4:11) Čítame v nej, že z Adama a Evy, prvých rodičov, pochádza celý ľudský rod. (1. Mojžišova 3:20; 4:1) Biblia nepodporuje teóriu, že Boh tvoril jednotlivé formy života prostredníctvom evolúcie (čo je niekedy označované ako „teistická evolúcia“). Zároveň však neprotirečí pozorovaniam vedcov, že v rámci jednotlivých druhov vznikajú rôzne variácie. *

 Čomu veria niektorí ľudia?

Ľudia, ktorí sú presvedčení, že Boh tvoril život prostredníctvom evolúcie, majú rôzne predstavy, ako to prebiehalo. Podľa diela Encyclopædia Britannica si niektorí ľudia myslia, že „prirodzený výber je jedným z mechanizmov, ktorý Boh využil pri riadení prírodných procesov“.

Tento názor sa opiera o tieto predstavy:

  • Všetky živé organizmy pochádzajú zo spoločného predka z dávnej minulosti.

  • Jedna forma života sa môže vyvinúť na úplne inú. Táto predstava sa nazýva makroevolúcia.

  • Nejakým spôsobom je za týmito procesmi Boh.

 Dá sa myšlienka evolúcie zosúladiť s Bibliou?

Ak by bola pravda, že Boh stvoril život pomocou evolúcie, znamenalo by to, že biblická správa o stvorení z 1. Mojžišovej nie je úplne presná. Ježiš však o tom, čo sa píše v 1. Mojžišovej, hovoril ako o historickej skutočnosti. (1. Mojžišova 1:26, 27; 2:18–24; Matúš 19:4–6) Z Biblie vyplýva, že Ježiš pred príchodom na zem žil v nebi a pomáhal Bohu pri tvorení všetkého živého i neživého. (Ján 1:3) Teda myšlienka, že Boh stvoril jednotlivé druhy organizmov prostredníctvom evolúcie, sa nedá zosúladiť s tým, čo sa píše v Biblii.

 A čo schopnosť rastlín a zvierat prispôsobovať sa zmeneným podmienkam?

V Biblii sa nevysvetľuje, aké variácie môžu nastať v rámci jedného druhu. Ani sa v nej netvrdí, že jednotlivé druhy zvierat a rastlín sa pri rozmnožovaní nemôžu meniť a prispôsobovať novým podmienkam. Hoci niektorí takúto adaptáciu označujú za evolučný vývin, nevzniká pri nej nový živočíšny alebo rastlinný druh.

^ 3. ods. Slovo „druh“ sa v Biblii používa v oveľa širšom význame, ako ho používajú vedci. Tí sa niekedy vyjadria, že sa evolučne vyvinul nový druh. No to, čo takto označujú, je len variáciou „druhu“ z 1. Mojžišovej.

^ 3. ods. Tento proces sa niekedy nazýva mikroevolúcia.