Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Neznámy príbeh stvorenia

Neznámy príbeh stvorenia

MILIÓNY ľudí už čítali alebo počuli, čo hovorí Biblia o vzniku vesmíru. Táto biblická správa, zapísaná pred 3 500 rokmi, sa začína známym výrokom: „Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.“

Mnohí ľudia však nevedia, že teológovia a predstavitelia cirkví, vrátane takzvaných kreacionistov a fundamentalistov, prekrútili biblickú správu o stvorení a vytvorili množstvo rôznych interpretácií, ktoré sú v úplnom rozpore s vedeckými faktmi. Hoci tieto interpretácie sú veľmi vzdialené od toho, čo sa skutočne píše v Biblii, niektorí ľudia na základe nich zavrhli biblickú správu o stvorení a pozerajú sa na ňu ako na vymyslenú legendu.

Skutočný biblický príbeh o stvorení väčšina ľudí vôbec nepozná. A to je škoda, pretože Biblia v skutočnosti predkladá veľmi logické a vierohodné vysvetlenie počiatku vesmíru. Toto vysvetlenie je navyše v súlade s vedeckými objavmi. Možno budete príjemne prekvapení, keď spoznáte neznámy príbeh stvorenia, ktorý rozpráva Biblia.

TVORCA, KTORÉHO NIKTO NESTVORIL

Biblická správa o stvorení je založená na fakte, že existuje Najvyššia Bytosť, Všemohúci Boh, ktorý je Stvoriteľom všetkého. Kto je to a aký je? Biblia odhaľuje, že je úplne iný ako rôzne božstvá, ktoré sú uctievané v najrozšírenejších náboženstvách alebo sú súčasťou rôznych kultúr. Hoci stvoril všetko, väčšina ľudí o ňom veľa nevie.

 • Boh je osoba, nie akási neurčitá sila, ktorá sa bezcieľne vznáša vo vesmíre. Má svoju osobnosť, myšlienky, pocity a ciele.

 • Boh má nekonečnú múdrosť a moc. To vysvetľuje, prečo je v celom stvorení, a najmä v živých organizmoch, zjavný zložitý a premyslený plán.

 • Boh vytvoril všetku hmotu. Z toho vyplýva, že on sám nie je z hmoty, ktorú vytvoril. Je duchovnej, čiže nehmotnej podstaty.

 • Božia existencia nie je časovo limitovaná. Boh vždy existoval a vždy bude existovať. Teda jeho nikto nevytvoril.

 • Boh má osobné meno, ktoré sa v Biblii nachádza tisícekrát. Jeho meno je Jehova.

 • Boh Jehova má rád ľudí a zaujíma sa o nich.

 AKO DLHO BOHU TRVALO VYTVORENIE VESMÍRU?

Biblia hovorí, že Boh vytvoril „nebesia a zem“. Tento všeobecný výrok však nijako nenaznačuje, ako dlho Bohu trvalo vytvorenie vesmíru, ani spôsob, akým ho vytvoril. A čo rozšírený názor kreacionistov, že Boh vytvoril vesmír za šesť doslovných 24-hodinových dní? Tento názor, ktorý väčšina vedcov zavrhuje, je založený na úplne nesprávnom pochopení biblickej správy. Zamyslite sa nad tým, čo Biblia hovorí naozaj:

Biblia nepodporuje tvrdenie fundamentalistov a kreacionistov, že stvoriteľské dni trvali doslovných 24 hodín

 • Biblia nepodporuje tvrdenie fundamentalistov a kreacionistov, že stvoriteľské dni trvali doslovných 24 hodín.

 • Slovom „deň“ sa v Biblii označujú rôzne dlhé časové úseky. V niektorých prípadoch sú to časové úseky bližšie neurčenej dĺžky. Biblická správa o stvorení zapísaná v 1. Mojžišovej je toho príkladom.

 • Každý zo šiestich stvoriteľských dní mohol trvať tisíce rokov.

 • Boh vytvoril vesmír vrátane planéty Zem, na ktorej ešte nebol život, ešte predtým, ako sa začal prvý stvoriteľský deň.

 • Stvoriteľské dni boli zrejme dlhé časové úseky, počas ktorých Boh Jehova pripravoval zem na to, aby mohla byť obývaná.

 • Biblická správa o stvorení nie je v rozpore s vedeckými závermi o veku vesmíru.

POUŽIL BOH EVOLÚCIU?

Mnohí ľudia, ktorí neveria Biblii, prijímajú teóriu, že všetko živé vzniklo z neživých chemických prvkov prostredníctvom nejakých neznámych a neriadených procesov. Podľa tejto teórie sa v určitom okamihu objavil nejaký organizmus podobný baktérii, ktorý bol schopný samoreplikácie, a z neho sa postupne vyvinuli všetky druhy živých organizmov, ktoré existujú dnes. To by znamenalo, že aj niečo také úžasne zložité, ako je človek, sa vlastne vyvinulo z baktérie.

Teóriu evolúcie prijímajú aj mnohí, ktorí tvrdia, že považujú Bibliu za knihu od Boha. Veria, že Boh spustil evolučný proces a potom ho už len sledoval alebo možno aj riadil. To však Biblia nehovorí.

Biblická správa o stvorení nie je v rozpore s vedeckými pozorovaniami, že v rámci daného druhu rastlín alebo živočíchov dochádza k variáciám

 • Podľa Biblie Boh Jehova vytvoril základné druhy * rastlín a živočíchov, a tiež dokonalého muža a ženu, ktorí boli schopní uvedomovať si sami seba a prejavovať také vlastnosti, ako je láska, múdrosť a spravodlivosť.

 • Živočíšne a rastlinné druhy, ktoré vytvoril Boh, zjavne prešli zmenami a v rámci svojho druhu vytvorili variácie. V mnohých prípadoch sa výsledné životné formy jedna od druhej značne líšia.

 • Biblická správa o stvorení nie je v rozpore s vedeckými pozorovaniami, že v rámci daného druhu rastlín alebo živočíchov dochádza k variáciám.

 ZO STVORENIA JE MOŽNÉ VNÍMAŤ STVORITEĽA

V polovici 19. storočia prišiel britský biológ Alfred Russel Wallace s rovnakou myšlienkou ako Charles Darwin — s teóriou evolúcie založenej na prírodnom výbere. Ale dokonca aj tento uznávaný evolucionista sa údajne vyjadril: „Pre tých, ktorí majú oči na to, aby videli, a myseľ na to, aby uvažovali, existuje v každej maličkej bunke, v krvi, na celej zemi i v obrovskom hviezdnom vesmíre... inteligentné a vedomé riadenie, jedným slovom, Myseľ.“

Takmer dvetisíc rokov predtým ako biológ Wallace vyslovil túto myšlienku, bolo v Biblii napísané: „Jeho [Božie] neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo.“ (Rimanom 1:20) Možno bude z času na čas dobré, ak sa na chvíľu zamyslíte nad neuveriteľnou zložitosťou, ktorá existuje v prírode — od obyčajného stebla trávy až po nespočetné nebeské telesá. Skúmaním stvoriteľských diel môžete aj vy začať vnímať ich Stvoriteľa.

Ale možno sa pýtate: Ak existuje milujúci Boh, ktorý vytvoril všetky veci, prečo pripúšťa utrpenie? Nezáleží mu na jeho stvorení? A čo nás čaká v budúcnosti? Biblia obsahuje aj mnoho ďalších neznámych príbehov — pravdivých príbehov, ktoré sú pochované pod nánosom ľudských ideí a náboženských náuk, a preto sú pred väčšinou ľudí skryté. Jehovovi svedkovia, vydavatelia tohto časopisu, vám radi pomôžu preskúmať neriedenú biblickú pravdu a dozvedieť sa viac o Stvoriteľovi a budúcnosti ľudstva, jeho stvorenia.

^ 25. ods. Výraz „druh“, ako ho používa Biblia, má široký význam a v Biblii sa nepoužíva tak ako vo vedeckej terminológii.