Pôvod života — päť otázok, ktoré si zaslúžia pozornosť

Preskúmajte dôkazy a potom sa rozhodnite, či budete veriť v evolúciu alebo v stvorenie.

Dilema študenta

Študenti, ktorých rodičia učia, že život bol stvorený, v škole často stoja pred dilemou.

1. OTÁZKA

Odkiaľ sa vzal život?

Odpoveď na túto otázku môže výrazne ovplyvniť váš pohľad na život.

2. OTÁZKA

Je nejaká forma života naozaj jednoduchá?

Ak je evolučná teória pravdivá, mala by poskytnúť vierohodné vysvetlenie toho, ako sa mohla náhodou sformovať prvá „jednoduchá“ bunka.

3. OTÁZKA

Odkiaľ sú všetky tie inštrukcie?

Biológovia už celé desaťročia študujú genetiku človeka a podrobné inštrukcie zapísané v úžasnej molekule nazývanej DNA.

4. OTÁZKA

Pochádzajú všetky živé organizmy zo spoločného predka?

Charles Darwin a jeho stúpenci vytvorili teóriu, že všetky živé organizmy sa vyvinuli postupnými malými zmenami z jedného spoločného predka. Naozaj to tak bolo?

5. OTÁZKA

Je rozumné veriť Biblii?

Táto kniha je často opisovaná či citovaná tak, akoby to, čo sa v nej píše, bolo nerozumné, nevedecké alebo jednoducho nesprávne. No čo ak je Biblia nesprávne prezentovaná?

Bibliografické odkazy

Pozrite si, z akých zdrojov sa čerpalo pri príprave tejto brožúry.