Bol život stvorený?

Na tom, čomu veríme, pokiaľ ide o vznik života, naozaj záleží.

Úvod

Sú podmienky, vďaka ktorým je na našej planéte možný život, len výsledkom náhody? Je evolučná teória založená na faktoch?

Čomu veríte vy?

Možno veríte, že Boh existuje, a vážite si Bibliu. Ale možno si tiež ceníte názory učených a vplyvných vedcov, ktorí neveria, že život bol stvorený.

Živá planéta

Život na Zemi by nemohol existovať, nebyť celého radu veľmi šťastných „zhôd okolností“. Bol to výsledok slepej náhody alebo premysleného plánu?

Kto to vymyslel prvý?

Výskumníci riešia náročné konštrukčné problémy tak, že kopírujú riešenia, ktoré vidia v prírode. Ak si kópia vyžaduje inteligentného konštruktéra, čo potom originál?

Evolúcia — mýty a fakty

Jedným z pilierov evolučnej teórie je tvrdenie, že mutáciami môžu z pôvodných druhov rastlín alebo zvierat vzniknúť úplne nové druhy. Je táto teória založená na faktoch?

Veda a správa v 1. Mojžišovej

Vyvracia veda biblickú správu o stvorení?

Záleží na tom, čomu veríte?

Mohla by viera v evolúciu ovplyvniť to, čo človek považuje za zmysel života?

Bibliografické odkazy

Pozrite si, z akých zdrojov sa čerpalo pri príprave tejto brožúry.