Prejsť na článok

Kedy Boh začal tvoriť vesmír?

Odpoveď z Biblie

Biblia nehovorí, kedy Boh začal tvoriť vesmír ani ako dlho to trvalo. Píše sa v nej len toto: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem.“ ​(1. Mojžišova 1:1) Biblia neuvádza, kedy nastal „počiatok“. Bolo to však ešte pred obdobím šiestich stvoriteľských „dní“, ktoré sú opísané v 1. Mojžišovej.

 Trval stvoriteľský deň doslovných 24 hodín?

Nie. V Biblii môže slovo „deň“ znamenať rôzne dlhý časový úsek v závislosti od kontextu. Napríklad na jednom mieste je celé stvoriteľské obdobie opísané ako jeden deň. (1. Mojžišova 2:4)

 Čo sa udialo počas šiestich stvoriteľských dní?

Boh zmenil „beztvárnu a pustú“ Zem na obývateľnú planétu. (1. Mojžišova 1:2) Potom vytvoril na Zemi život. V Biblii je opísaných šesť stvoriteľských dní alebo období a to, čo sa počas nich dialo:

Na konci šiesteho dňa si Boh odpočinul od tejto práce, čiže prestal tvoriť. (1. Mojžišova 2:1, 2)

 Je správa v 1. Mojžišovej vedecky presná?

Biblická správa o stvorení sveta nie je podrobnou vedeckou analýzou. Opisuje stvorenie takým spôsobom, aby mohli poradie jednotlivých udalostí ľahko pochopiť aj čitatelia v biblických časoch. Správa o stvorení neprotirečí vedeckým dôkazom. Astrofyzik Robert Jastrow uvádza: „Detaily sa líšia, ale podstatné prvky v astronomickej a biblickej správe Genezis sú rovnaké: Sled udalostí vedúcich k človeku sa začal náhle a presne v určitom časovom momente.“

 Kedy bolo stvorené Slnko, Mesiac a hviezdy?

Slnko, Mesiac a hviezdy už existovali ako súčasť „neba“ vytvoreného „na počiatku“. (1. Mojžišova 1:1) Ich svetlo však zjavne ešte neprenikalo na povrch Zeme, ktorá bola v tom čase obalená hustou atmosférou. (1. Mojžišova 1:2) Hoci sa v prvý deň stalo difúzne svetlo viditeľným, samotné zdroje svetla ešte nebolo vidieť. Na štvrtý deň sa atmosféra prečistila. V Biblii sa uvádza, že Slnko, Mesiac a hviezdy potom začali „osvetľovať zem“, čo je jasný opis toho, čo mohol pozorovateľ vidieť zo Zeme. (1. Mojžišova 1:17)

 Aký vek má Zem podľa Biblie?

Biblia neuvádza vek Zeme. V 1. Mojžišovej 1:1 sa píše len to, že fyzický vesmír vrátane našej Zeme mal začiatok. Tento výrok nie je v rozpore so spoľahlivými vedeckými princípmi ani s vedeckými odhadmi veku Zeme.