Prejsť na článok

Učí Biblia, že Zem je plochá?

Odpoveď z Biblie

Nie, Biblia neučí, že Zem je plochá. * Biblia síce nie je vedecká učebnica, ale to, čo sa v nej píše, je v súlade s dokázanými vedeckými faktmi. Informácie obsiahnuté v Biblii sú spoľahlivé a večne platné. (Žalm 111:8)

 Ako sa má chápať slovné spojenie „štyri strany zeme“?

V Biblii nájdeme napríklad slovné spojenie „štyri strany zeme“ alebo „končiny zeme“. (Izaiáš 11:12, Evanjelický preklad; Jób 37:3) Tieto výrazy by sa nemali chápať doslovne. Nevyjadrujú názor, že Zem má štvorcový tvar ani že má koniec. Sú to slovné obraty, ktorými sa opisuje celý povrch Zeme. Na inom mieste sa celý povrch Zeme označuje vyjadrením „od východu a západu a od severu a juhu“. (Lukáš 13:29)

Hebrejský výraz prekladaný ako „strany“ alebo „končiny“ je idióm odvodený od slova „krídla“. V diele The International Standard Bible Encyclopedia sa v tejto súvislosti uvádza: „Rozprestretými krídlami môže vták prikryť svoje mladé, preto [tento hebrejský výraz] opisuje konce alebo okraj niečoho, čo je vystreté alebo čo sa rozprestiera.“ V komentári k Jóbovi 37:3 a k Izaiášovi 11:12 sa v tom istom diele uvádza: „Tento výraz znamená pobrežia, hranice alebo najvzdialenejšie končiny zemského povrchu.“ *

 Ako vysvetliť, že Diabol ukázal Ježišovi „všetky kráľovstvá sveta“?

V Biblii sa píše, že keď Diabol pokúšal Ježiša, zobral ho „na neobyčajne vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta s ich slávou“. (Matúš 4:8) Niektorí ľudia tvrdia, že podľa tohto verša Biblia učí, že celý svet je možné vidieť z nejakého veľmi vysokého miesta na zemi, lebo Zem je plochá. No „neobyčajne vysoký vrch“, ktorý sa tu spomína, zjavne nie je doslovný vrch. Je to opäť obrazné vyjadrenie. Prečo to môžeme povedať?

  • Na zemi neexistuje taký vysoký vrch, z ktorého by bolo možné dovidieť na všetky kráľovstvá sveta.

  • Diabol neukázal Ježišovi len všetky kráľovstvá, ale aj „ich slávu“. Také detaily nie je možné vidieť z veľkej diaľky. Je teda zjavné, že Diabol musel použiť nejaké videnie, aby ich Ježišovi ukázal. Možno by sa to dalo prirovnať k nejakej prezentácii, pri ktorej sa fotografie z rôznych častí zeme premietajú pomocou projektora na plátno.

  • V paralelnej správe v Lukášovi 4:5 sa píše, že Diabol zobral Ježiša a „v okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá celej obývanej zeme“. Ľudským zrakom nie je možné vidieť v jednom okamihu všetky kráľovstvá zeme. Z toho vyplýva, že Diabol predložil Ježišovi toto pokušenie iným spôsobom, nie prostredníctvom doslovného zraku.

^ 1. ods. V Biblii sa píše, že Boh „býva nad kruhom zeme“. (Izaiáš 40:22) Podľa niektorých odborných diel môže slovo, ktoré je tu preložené ako „kruh“, znamenať aj guľu. Aj keď nie všetci učenci s týmto názorom súhlasia, pravdou zostáva, že v Biblii nie je možné nájsť podklad pre tvrdenie, že Zem je plochá.

^ 3. ods. Revidované vydanie, 2. zväzok, strana 4.