Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 INTERVIEW | HANS KRISTIAN KOTLAR

Biotechnológ hovorí o svojej viere

Biotechnológ hovorí o svojej viere

V roku 1978 dostal Dr. Hans Kristian Kotlar svoju prvú prácu vo vedeckom výskume. Začal pracovať v univerzitnej nemocnici v nórskom Osle, kde sa venoval výskumu rakoviny a ľudského imunitného systému. V tom čase ho tiež začala zaujímať otázka pôvodu života. Časopis Prebuďte sa! sa ho spýtal na jeho výskum a náboženské presvedčenie.

Prečo ste sa začali zaujímať o vznik života a o to, aký má život zmysel?

Môj otec bol katolík a mama protestantka. Z toho vidno, že nepovažovali náboženstvo za dôležité. Počas dospievania som premýšľal o zmysle života a čítal som si knihy o buddhizme, hinduizme a islame. Dokonca som prosil Boha, aby mi ukázal, kde je pravda.

V 70. rokoch minulého storočia došlo na poli molekulárnej biológie k úžasnému pokroku. Začal som uvažovať, či by tieto nové poznatky nemohli objasniť vznik života. Fascinovali ma mechanizmy, ktoré fungujú v živých bunkách, a tak som sa rozhodol, že budem študovať biotechnológiu. Musím však podotknúť, že väčšina mojich profesorov tvrdila, že život sa vyvinul a že je výsledkom prírodných procesov. A ja som im veril.

Prečo ste sa začali zaujímať o Bibliu?

Raz prišli k našim dverám dvaja Jehovovi svedkovia. Aj keď boli príjemní, zareagoval som drsne a povedal som im, že nemám záujem. Manželka to započula a povedala mi: „To od teba nebolo láskavé, Hans Kristian. Veď si sa vždy zaujímal o zmysel života.“ Mala pravdu. Zahanbil som sa a rozbehol som sa za nimi. Povedal som im, že by ma zaujímalo, či je Biblia v súlade s vedou.

Ako na to zareagovali?

Ukázali mi, čo Biblia hovorí o Zdroji energie, ktorá je zjavná v celom vesmíre. Prečítali mi text, kde sa píše: „Zodvihnite vysoko oči a hľaďte. Kto stvoril tieto veci?... Pre hojnosť dynamickej energie a pretože je aj silný v moci, ani jedna z nich nechýba.“ * Tento výrok ma zaujal. Zdalo sa mi rozumné, že za poriadkom vo vesmíre musí byť inteligentný Zdroj energie.

 Zmenil sa váš pohľad na evolúciu?

Postupne som si začal uvedomovať, že rôzne evolučné teórie nie sú dôkladne vedecky podložené. V skutočnosti sú to len vymyslené príbehy, ktorých účelom je vysvetliť, ako všetky úžasné systémy v živých organizmoch, napríklad imunitný systém, mohli vzniknúť náhodou. Čím viac som skúmal imunitný systém, tým viac som si uvedomoval jeho zložitosť a efektívnosť. A tak som na základe svojho výskumu prišiel k záveru, že život je dielom inteligentného Stvoriteľa.

Na základe svojho výskumu som prišiel k záveru, že život je dielom inteligentného Stvoriteľa

Mohli by ste uviesť nejaký príklad, ktorý svedčí v prospech tohto záveru?

Imunitný systém je vlastne ohromujúci súbor štruktúr a mechanizmov, ktoré sú naprojektované tak, aby nás chránili pred množstvom choroboplodných organizmov, ako sú napríklad baktérie a vírusy. Tieto mechanizmy môžu byť zoskupené do dvoch vzájomne sa doplňujúcich systémov. Prvý z nich dokáže zmobilizovať útok proti invázii mikróbov do niekoľkých hodín. Druhý systém zareaguje síce až o niekoľko dní, ale na útočníkov zacieli tak ako presne nasmerovaný šíp. Tento druhý systém má tiež dobrú „pamäť“, preto ak sa určitá cudzorodá látka dostane o niekoľko rokov opäť do tela, imunitný systém rýchlo zareaguje. Celý systém funguje tak dobre, že si často ani neuvedomíte, že vaše telo bolo infikované a úspešne sa ubránilo. Na imunitnom systéme je tiež úžasné, akým spôsobom rozoznáva cudzorodé látky od stoviek rôznych typov buniek, z ktorých sa skladá naše telo.

Mohli by ste nám opísať, čo sa stane, keď do nášho tela vnikne nejaký mikrób?

Mikróby vnikajú do nášho tela dýchaním, prijímaním potravy, cez močové a pohlavné ústrojenstvo alebo cez kožu. Keď imunitný systém objaví votrelcov, spustí sériu reakcií, do ktorých sú zapojené desiatky presne naprojektovaných typov proteínov. Každá zložka tohto procesu aktivizuje nasledujúcu, čím zosilní odvetnú reakciu organizmu. Tento proces je naozaj ohromujúci!

Dá sa teda povedať, že vaše vedecké poznatky posilnili vašu vieru v Boha?

Celkom určite! Účinnosť a dômyselnosť nášho imunitného systému jasne poukazuje na to, že ho vytvoril múdry a milujúci Tvorca. Veda posilnila aj moju vieru v Bibliu. Napríklad v Prísloviach 17:22 sa píše, že „radostné srdce pôsobí dobro ako ten, kto lieči“. Výskumníci zistili, že naše duševné rozpoloženie môže mať vplyv na náš imunitný systém. Napríklad stres môže negatívne ovplyvniť, ako tento systém zareaguje.

Mnoho vzdelaných ľudí z vášho okolia neverí v Boha. Čo myslíte, prečo?

Dôvody sú rôzne. Niektorí, a to bol aj môj prípad, jednoducho prijímajú to, čo ich učia. Možno si myslia, že evolúcia je doložená serióznymi vedeckými dôkazmi. A mnohí sa ani veľmi nezamýšľajú nad tým, ako sa začal život. To je škoda. Myslím si, že by si mali klásť viac otázok.

Prečo ste sa stali jedným z Jehovových svedkov?

Zapôsobila na mňa ich pohostinnosť a ich viera v Stvoriteľov sľub o lepšej budúcnosti. * A tiež to, že táto viera je založená na výskume a rozumnej argumentácii, a nie na mýtoch a špekuláciách. *