Watchtower Library obsahuje viacero prekladov Biblie a množstvo publikácií, ktoré vydali Jehovovi svedkovia. Nájdete v nej napríklad biblickú encyklopédiu Hlbšie pochopenie Písma, knihy, brožúry, letáky a časopisy. Jej súčasťou sú aj pomôcky na biblický výskum, napríklad Index publikácií Watch Tower Pomôcka na vyhľadávanie v publikáciách Jehovových svedkov. Vo Watchtower Library sa dá vyhľadať konkrétne slovo, slovné spojenie alebo biblický text.