Prejsť na článok

Vysvetlenie biblických veršov

Zistite, aký je význam niektorých veršov a známych výrokov z Biblie a v akom kontexte boli napísané. Vďaka poznámkam pod čiarou a krížovým odkazom im môžete lepšie rozumieť.

Vysvetlenie 1. Mojžišovej 1:1: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem“

Ktoré dve dôležité pravdy sú zaznamenané v úvodných slovách Biblie?

Vysvetlenie 2. Mojžišovej 20:12: „Cti svojho otca a svoju matku“

Boh sľúbil, že ak to budú deti robiť, bude sa im dobre dariť, a tak mali ďalší dôvod na to, aby toto prikázanie poslúchali.

Vysvetlenie Jozuu 1:9: „Buď silný a udatný“

Čo nám dodá odvahu a silu, keď musíme riešiť náročné situácie a problémy?

Vysvetlenie Žalmu 23:4: „I keby som mal ísť tmavou dolinou“

Ako ľudia, ktorí uctievajú Boha, aj v tých najťažších chvíľach cítia, že sa o nich stará?

Vysvetlenie Príslovia 3:5, 6: „Nespoliehaj sa na svoj um“

Ako môžete dať najavo, že Bohu dôverujete viac ako sebe?

Vysvetlenie Izaiáša 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou“

Jehova tromi vyjadreniami uisťuje svojich verných služobníkov, že im bude pomáhať.

Vysvetlenie Jeremiáša 29:11: „Poznám úmysly, ktoré mám s vami“

Hoci tieto slová boli určené jeho ľudu v minulosti, opisujú, aký zámer má Boh s ľuďmi aj dnes.

Vysvetlenie Matúša 6:33: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo“

Chcel tým Ježiš povedať, že kresťania nemusia pracovať?

Vysvetlenie Matúša 6:34: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok“

Ježiš tým nechcel povedať, že by sme nemali premýšľať o budúcnosti alebo si určité veci plánovať.

Vysvetlenie Marka 1:15: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo“

Chcel tým Ježiš povedať, že Kráľovstvo už začalo vládnuť?

Vysvetlenie Jána 1:1: „Na počiatku bolo Slovo“

Z tohto biblického verša sa dozvedáme niečo o živote Ježiša Krista predtým, než prišiel na zem a stal sa človekom.

Vysvetlenie Jána 3:16: „Veď Boh tak miloval svet“

Ako dal Boh Jehova najavo, že každého z nás miluje a že chce, aby sme žili večne?

Vysvetlenie Rimanom 10:13: „Vzývať Pánovo meno“

Boh všetkým ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, rasu či postavenie dáva možnosť zachrániť sa a získať večný život.

Vysvetlenie Filipanom 4:6, 7: „O nič nebuďte ustarostení“

Aké druhy modlitby nám môžu pomôcť, keď prežívame problémy, a vliať nám pokoj?