Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Izaiáš 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou“

Izaiáš 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou“

„Neboj sa, veď som s tebou. Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a pomôžem ti. Budem ťa pevne držať svojou spravodlivou pravicou.“ ​(Izaiáš 41:10, Preklad nového sveta)

„Neboj sa, lebo ja som s tebou, nestrachuj sa, lebo ja som tvoj Boh; ja ťa posilňujem, ja ti pomáham, ja ťa držím svojou pravicou mojej spravodlivosti.“ ​(Izaiáš 41:10, Jeruzalemská Biblia)

Význam Izaiáša 41:10

Boh Jehova * uisťuje svojich verných služobníkov, že im bude pomáhať bez ohľadu na to, s akými problémami sa stretnú.

„Som s tebou.“ Boh Jehova hovorí svojim služobníkom, prečo by sa nemali báť. Je to preto, že nikdy nie sú sami. On vidí, čo prežívajú, a vypočúva ich modlitby – je to, akoby vždy stál pri nich. (Žalm 34:15; 1. Petra 3:12)

„Som tvoj Boh.“ Jehova upokojuje svojich služobníkov tým, že im pripomína, že je stále ich Bohom a prijíma ich uctievanie. Môžu si byť istí, že mu nič nezabráni, aby im pomohol. (Žalm 118:6; Rimanom 8:32; Hebrejom 13:6)

„Posilním ťa a pomôžem ti. Budem ťa pevne držať svojou spravodlivou pravicou.“ Jehova týmito tromi vyjadreniami zdôrazňuje, že jeho služobníci sa môžu na jeho pomoc úplne spoľahnúť. Zároveň nimi opisuje, ako reaguje, keď zažívajú ťažkosti. Keď niekto z nich spadne, obrazne k nemu vystrie svoju pravicu, aby ho zodvihol. (Izaiáš 41:13)

Boh posilňuje svojich služobníkov a pomáha im hlavne prostredníctvom svojho Slova, Biblie. (Jozua 1:8; Hebrejom 4:12) V Biblii sú praktické rady pre tých, ktorí zápasia s rôznymi ťažkosťami, napríklad trpia chudobou, chorobami alebo im zomrel niekto blízky. (Príslovia 2:6, 7) Boh môže svojim služobníkom pomôcť aj prostredníctvom svojho svätého ducha, čiže svojej sily. Prostredníctvom tohto ducha im môže dať emocionálnu a psychickú silu, aby náročné situácie zvládli. (Izaiáš 40:29; Lukáš 11:13)

Kontext Izaiáša 41:10

Tieto slová určite utešili verných Židov, ktorí mali byť neskôr odvedení do zajatia v Babylone. Jehova predpovedal, že ešte pred tým, ako sa skončí ich vyhnanstvo, budú počuť správy o dobyvateľovi, ktorý porazí okolité národy a zaútočí aj na Babylon. (Izaiáš 41:2–4; 44:1–4) Babylon a okolité národy sa mali pri tých správach chvieť od strachu. Židia však nemali mať obavy, pretože mohli rátať s Jehovovou ochranou. Aby ich o tom uistil, trikrát im zopakoval slová: „Neboj sa.“ ​(Izaiáš 41:5, 6, 10, 13, 14)

Pôvodne boli slová v Izaiášovi 41:10 napísané pre verných Židov v babylonskom vyhnanstve. Ale Boh Jehova sa postaral o to, aby sa zachovali a utešovali všetkých jeho služobníkov. (Izaiáš 40:8; Rimanom 15:4) Môžeme si byť istí, že tak ako Jehova pomáhal svojmu ľudu v minulosti, pomáha svojim služobníkom aj dnes.

Prečítajte si 41. kapitolu Izaiáša spolu s poznámkami pod čiarou a krížovými odkazmi.

^ 3. ods. Jehova alebo Jahve je Božie osobné meno. (Izaiáš 42:8)