Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Rimanom 10:13: „Vzývať Pánovo meno“

Rimanom 10:13: „Vzývať Pánovo meno“

„Každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený.“ (Rimanom 10:13, Preklad nového sveta)

„Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.“ (Rimanom 10:13, Katolícky preklad)

Význam Rimanom 10:13

Boh je nestranný a všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť, rasu či postavenie dáva možnosť zachrániť sa a získať večný život. No podmienkou je, aby vzývali jeho meno. Osobné meno Všemohúceho Boha je Jehova. * (Žalm 83:18)

Biblické vyjadrenie „vzývať Jehovovo meno“ neznamená iba poznať Božie meno a používať ho pri uctievaní. (Žalm 116:12–14) Znamená aj dôverovať Bohu a hľadať uňho pomoc. (Žalm 20:7; 99:6)

Pre Ježiša Krista bolo Božie meno veľmi dôležité. Známu vzorovú modlitbu začal slovami: „Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno.“ (Matúš 6:9) Ježišovi teda veľmi záležalo na tom, aby bolo Božie meno považované za sväté. Hovoril tiež o tom, že ak chceme získať večný život, musíme spoznať, poslúchať a milovať toho, komu toto meno patrí. (Ján 17:3, 6, 26)

Prečo si môžeme byť istí, že „Pán“, o ktorom sa hovorí v Rimanom 10:13 v Katolíckom preklade, je Jehova? Pretože tento verš je citátom z Joela 2:32, kde je v hebrejskom origináli * uvedené Božie meno, a nie titul „Pán“.

Kontext Rimanom 10:13

Podľa 10. kapitoly Rimanom Božie schválenie závisí aj od toho, či veríme v Ježiša Krista. (Rimanom 10:9) Takýto záver podporujú viaceré verše z takzvaného Starého zákona. Človek prejavuje vieru tým, že ju „verejne hlása“. K tomu patrí hovoriť o dobrej správe o záchrane neveriacim. Vďaka tomu môžu získať vieru, ktorá vedie k životu. (Rimanom 10:10, 14, 15, 17)

Prečítajte si 10. kapitolu Rimanom spolu s poznámkami pod čiarou a krížovými odkazmi.

^ 3. ods. Božie meno sa v starovekých biblických rukopisoch vyskytuje asi 7 000-krát. V hebrejčine sa Božie meno zapisovalo štyrmi písmenami známymi ako tetragram. V slovenčine má toto meno tvar Jehova alebo Jahve.

^ 6. ods. Je pravdepodobné, že kresťanskí pisatelia Biblie používali Božie meno, keď citovali verše zo Starého zákona, v ktorých bolo toto meno uvedené. V slovníku The Anchor Bible Dictionary sa píše: „Existujú dôkazy, že v čase písania spisov Nového zákona obsahovali niektoré alebo všetky citáty zo Starého zákona tetragram, Božie meno Jahve.“ (6. zväzok, strana 392) Ďalšie informácie nájdete v Biblii – Preklade nového sveta dodatku A5.