Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Matúš 6:33: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo“

Matúš 6:33: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo“

„Preto dávajte na prvé miesto Kráľovstvo a to, čo Boh považuje za správne, a on vám dá všetko ostatné.“ (Matúš 6:33, Preklad nového sveta)

„Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“ (Matúš 6:33, Slovenský ekumenický preklad)

Význam Matúša 6:33

Božie Kráľovstvo je vláda v nebi, ktorá zabezpečí, aby sa na zemi diala Božia vôľa. (Matúš 6:9, 10) Keď niekto dáva Kráľovstvo na prvé miesto, znamená to, že je preňho najdôležitejšie v živote. * Nielenže sa o ňom snaží čo najviac dozvedieť, ale hovorí aj druhým o tom, čo všetko Božie Kráľovstvo urobí. (Matúš 24:14) A modlí sa, aby toto Kráľovstvo prišlo. (Lukáš 11:2)

To, čo Boh považuje za správne, vyjadrujú Božie spravodlivé normy. (Žalm 119:172) Ten, kto hľadá Božiu spravodlivosť, teda kto dáva na prvé miesto to, čo Boh považuje za správne, žije podľa týchto noriem. A vďaka tomu sa mu v živote dobre darí. (Izaiáš 48:17)

Vyjadrenie on vám dá všetko ostatné je vlastne sľub, že Boh sa postará o tých, ktorí dávajú jeho Kráľovstvo na prvé miesto a žijú podľa jeho spravodlivých noriem. (Matúš 6:31, 32)

Kontext Matúša 6:33

Tieto slová sú súčasťou Ježišovej kázne známej ako Kázeň na vrchu, ktorá je v Matúšovom evanjeliu v kapitolách 5 – 7. Mnohí z tých, ktorí počúvali tieto slová, boli chudobní. Preto si možno mysleli, že v prvom rade sa musia postarať o to, aby mali z čoho žiť. A na to, aby hľadali Kráľovstvo, im už nezostávalo veľa času. Ale Ježiš ich povzbudzoval, aby si všímali, ako sa Boh stará o zvieratá a rastliny. Povedal, že Boh sľubuje, že rovnako sa postará o tých, ktorí dávajú Kráľovstvo na prvé miesto vo svojom živote. (Matúš 6:25–30)

Nesprávne pochopenie Matúša 6:33

Nesprávne pochopenie: Človek, ktorý hľadá najprv Kráľovstvo, zbohatne.

Aká je pravda: Ježiš povedal, že tí, ktorí budú dávať na prvé miesto vo svojom živote Kráľovstvo, budú mať to, čo potrebujú, napríklad jedlo a oblečenie. (Matúš 6:25, 31, 32) No Ježiš nesľuboval luxusný život a ani nepovedal, že Božie požehnanie sa meria tým, koľko toho človek má. Naopak, Ježiš svojich poslucháčov varoval, aby sa nesnažili zbohatnúť, pretože potom by pre nich bolo ťažšie dávať Božie Kráľovstvo na prvé miesto. (Matúš 6:19, 20, 24) Apoštol Pavol bol známy tým, že hľadal najprv Kráľovstvo, no napriek tomu niekedy trpel núdzou. Podobne ako Ježiš, aj on upozorňoval na to, aké nebezpečné je, keď sa človek snaží zbohatnúť. (Filipanom 4:11, 12; 1. Timotejovi 6:6–10)

Nesprávne pochopenie: Kresťania nemusia pracovať.

Aká je pravda: V Biblii sa píše, že kresťania by mali pracovať, aby sa postarali o seba a o svoju rodinu. (1. Tesaloničanom 4:11, 12; 2. Tesaloničanom 3:10; 1. Timotejovi 5:8) Ježiš nepovedal, že jeho nasledovníci majú vo svojom živote hľadať iba Kráľovstvo, ale že majú dávať Kráľovstvo na prvé miesto.

Tí, ktorí dávajú Kráľovstvo na prvé miesto a sú ochotní pracovať, aby sa uživili, môžu rátať s tým, že Boh im pomôže, aby mali to, čo potrebujú. (1. Timotejovi 6:17–19)

^ 3. ods. Grécke sloveso, ktoré je tu použité, je vo forme, ktorá naznačuje pokračujúci dej, a dá sa preložiť aj ako „ďalej hľadajte“. Teda Kráľovstvo by sme nemali hľadať len nejaký čas a potom sa znovu zamerať na iné veci. Kráľovstvo by malo byť v našom živote vždy na prvom mieste.