Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Jeremiáš 29:11: „Poznám úmysly, ktoré mám s vami“

Jeremiáš 29:11: „Poznám úmysly, ktoré mám s vami“

„‚Veď ja viem, čo pre vás zamýšľam,‘ vyhlasuje Jehova. * ‚Chcem pre vás pokoj, a nie nešťastie, chcem vám dať budúcnosť a nádej.‘“ ​(Jeremiáš 29:11, Preklad nového sveta)

„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ ​(Jeremiáš 29:11, Evanjelický preklad)

Význam Jeremiáša 29:11

Boh Jehova sľúbil svojim služobníkom, že v budúcnosti budú žiť v pokoji. Hoci tieto slová boli určené jeho ľudu v minulosti, opisujú, aký zámer má Boh s ľuďmi aj dnes. Jehova je „Boh, ktorý dáva nádej“. (Rimanom 15:13) Takéto sľuby dal zapísať do Biblie preto, aby sme „mali nádej“ na lepšiu budúcnosť. (Rimanom 15:4)

Kontext Jeremiáša 29:11

Tieto slová boli súčasťou listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš Izraelitom v Babylone, kam boli z Jeruzalema odvedení do zajatia. * (Jeremiáš 29:1) Boh im povedal, že vo vyhnanstve zostanú dlhý čas a že si tam majú stavať domy, vysádzať záhrady a vychovávať deti. (Jeremiáš 29:4–9) No povedal im aj toto: „Keď uplynie 70 rokov v Babylone, postarám sa o vás. Splním svoj sľub a privediem vás späť [do Jeruzalema].“ ​(Jeremiáš 29:10) Tým ich uistil, že na nich nezabudne, a že ich nádej, že sa raz vrátia domov, sa splní. (Jeremiáš 31:16, 17)

Boh splnil svoje sľuby, ktoré dal Izraelitom. Tak ako predpovedal, Babylon dobyl perzský kráľ Kýros. (Izaiáš 45:1, 2; Jeremiáš 51:30–32) Kýros umožnil Židom vrátiť sa do ich domoviny. Po 70 rokoch zajatia sa znovu vrátili do Jeruzalema. (2. Kroník 36:20–23; Ezdráš 3:1)

Splnenie sľubu z Jeremiáša 29:11 nás uisťuje, že sa splnia aj Božie sľuby, ktoré sa týkajú dnešnej doby. Podľa týchto sľubov na celej zemi zavládne pokoj, keď nad ňou prevezme moc Božie Kráľovstvo na čele s Ježišom Kristom. (Žalm 37:10, 11, 29; Izaiáš 55:11; Matúš 6:10)

Nesprávne pochopenie Jeremiáša 29:11

Nesprávne pochopenie: Boh požehná svojich služobníkov hmotným blahobytom.

Skutočnosť: Slovo „blaho“, ktoré je v niektorých Bibliách v Jeremiášovi 29:11, je prekladom hebrejského slova, ktoré znamená „pokoj, zdravie, prosperita“. Z kontextu vyplýva, že Boh nesľúbil Izraelitom vo vyhnanstve, že ich požehná bohatstvom, ale pokojom a dobrým životom. Mali ďalej existovať ako národ a jedného dňa sa mali vrátiť do Jeruzalema. (Jeremiáš 29:4–10)

Prečítajte si 29. kapitolu Jeremiáša spolu s poznámkami pod čiarou a krížovými odkazmi.

^ 1. ods. Jehova alebo Jahve je Božie osobné meno. (Izaiáš 42:8)

^ 4. ods. Dielo The Expositor’s Bible Commentary k Jeremiášovi 29:11 uvádza: „V Písme je ťažké nájsť pôsobivejší sľub, ktorý by vyjadroval nežný súcit Jahveho [Jehovu] voči týmto vyhnancom a ktorý by im dal silnejší dôvod na optimizmus a nádej.“ ​(7. zväzok, strana 360)