Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Rimanom 12:2: „Nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania“

Rimanom 12:2: „Nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania“

„Nedajte sa formovať týmto svetom, ale premieňajte sa pretváraním svojho zmýšľania, aby ste sa presvedčili, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a dokonalé.“ (Rimanom 12:2, Preklad nového sveta)

„Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo je Božia vôľa, totiž, čo je potrebné, jemu milé a dokonalé.“ (Rimanom 12:2, Jeruzalemská Biblia)

Význam Rimanom 12:2

Tí, ktorí sa chcú páčiť Bohu, by si mali dávať pozor nielen na negatívne vplyvy zvonku, ale mali by meniť aj svoju osobnosť. Boh nikoho nenúti, aby sa zmenil. Chce, aby sme takéto zmeny robili z lásky k nemu a preto, že si uvedomujeme, že to, čo od nás žiada, je rozumné a je to na naše dobro. (Izaiáš 48:17)

„Nedajte sa formovať týmto svetom.“ Týmto svetom sa myslí ľudská spoločnosť, ktorá sa vyznačuje normami a správaním, ktoré sú v rozpore s Božími normami. (1. Jána 2:15–17) Neustále vytvára na ľudí tlak, ktorý formuje ich postoje a osobnosť. Ak chce niekto uctievať Boha správnym spôsobom, musí odolávať takémuto tlaku. Inak by sa v ňom rozvíjali vlastnosti, ktoré sa Bohu nepáčia a ktoré by boli na škodu aj jemu samému. (Efezanom 2:1–3; 4:17–19)

„Premieňajte sa pretváraním svojho zmýšľania.“ To znamená úplnú zmenu našej osobnosti, teda našich názorov, postojov a pocitov hlboko v našom vnútri. To, o akú veľkú zmenu ide, vystihuje grécke slovo preložené ako „premieňajte sa“. Ide tu o podobnú zmenu, ako keď sa húsenica premení na motýľa. Teda keď chceme uctievať Boha, musíme si obliecť „novú osobnosť“. (Efezanom 4:23, 24; Kolosanom 3:9, 10)

„Aby ste sa presvedčili, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a dokonalé.“ Boh chce, aby tí, ktorí ho uctievajú, boli úplne presvedčení o tom, čomu veria. Takéto presvedčenie môžu získať štúdiom Božieho Slova a uplatňovaním toho, čo sa v ňom píše. Vďaka tomu môžu vidieť, že keď žijú podľa Božích noriem, je to na ich dobro. Tak sa presviedčajú, že žiť podľa Božích rád je vždy to najlepšie. (Žalm 34:8)

Kontext Rimanom 12:2

Dvanásta kapitola Rimanom vysvetľuje, čo je potrebné, aby bolo naše uctievanie Bohu prijateľné. Takéto uctievanie sa týka každej oblasti nášho života. Je dôležité, aby sme pri ňom používali „silu rozumu“ a nenechali sa viesť slepou vierou či emóciami. (Rimanom 12:1, 3) V tejto kapitole sú tiež dobré rady, ako prejavovať vlastnosti, ktoré sa páčia Bohu, ako sa správať k druhým a ako reagovať, keď zažívame nejaké zlé zaobchádzanie. (Rimanom 12:9–12)