Činnosť Jehovových svedkov

Naša evanjelizačná činnosť

Úspešná zvestovateľská kampaň v Laponsku

Prečítajte si, ako Saamovia, pôvodní obyvatelia severnej Európy, zareagovali na mimoriadnu zvestovateľskú kampaň.

Úspešná zvestovateľská kampaň v Laponsku

Prečítajte si, ako Saamovia, pôvodní obyvatelia severnej Európy, zareagovali na mimoriadnu zvestovateľskú kampaň.

Naša vydavateľská činnosť

Vydanie revidovaného Prekladu nového sveta v španielčine

Španielčinou sa hovorí na celom svete a jedno slovo môže mať rôzne významy. Čo sa urobilo pre to, aby bola Biblia zrozumiteľná všetkým?

Vydanie revidovaného Prekladu nového sveta v španielčine

Španielčinou sa hovorí na celom svete a jedno slovo môže mať rôzne významy. Čo sa urobilo pre to, aby bola Biblia zrozumiteľná všetkým?

Významné podujatia

Tagalský zjazd v Ríme bol „ako veľké rodinné stretnutie“

Pre tisíce Jehovových svedkov hovoriacich po tagalsky to bol prvý trojdňový zjazd v ich rodnom jazyku.

Tagalský zjazd v Ríme bol „ako veľké rodinné stretnutie“

Pre tisíce Jehovových svedkov hovoriacich po tagalsky to bol prvý trojdňový zjazd v ich rodnom jazyku.

Stavebné projekty

Británia – fotogaléria 9 (september 2019 až február 2020)

Pozrite si, ako prebiehali dokončovacie práce na novej pobočke a ako členovia pobočky začali tieto priestory používať.

Británia – fotogaléria 9 (september 2019 až február 2020)

Pozrite si, ako prebiehali dokončovacie práce na novej pobočke a ako členovia pobočky začali tieto priestory používať.

Život v Bételi

Jehovovi svedkovia dostávajú pochvalu za spoluprácu s hasičským zborom

Keď dôjde k požiaru, ľudia si uvedomia, že protipožiarne školenie má veľký význam. Ako to potvrdzuje skúsenosť jedných manželov?

Jehovovi svedkovia dostávajú pochvalu za spoluprácu s hasičským zborom

Keď dôjde k požiaru, ľudia si uvedomia, že protipožiarne školenie má veľký význam. Ako to potvrdzuje skúsenosť jedných manželov?