Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Filipanom 4:6, 7: „O nič nebuďte ustarostení“

Filipanom 4:6, 7: „O nič nebuďte ustarostení“

„O nič si nerobte prílišné starosti, ale v každej situácii proste Boha o pomoc v modlitbe a úpenlivej prosbe a zároveň mu ďakujte. A Boží pokoj, ktorý presahuje každé chápanie, bude strážiť vaše srdce a vašu myseľ prostredníctvom Krista Ježiša.“ (Filipanom 4:6, 7, Preklad nového sveta)

„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Filipanom 4:6, 7, Katolícky preklad)

Význam Filipanom 4:6, 7

Keď ľudia, ktorí veria v Boha, zažívajú problémy, veľmi im môže pomôcť, keď mu o nich povedia v modlitbe. Boh sľubuje, že im dá vnútorný pokoj, ktorý im pomôže zvládnuť problémy a mať pod kontrolou svoje myšlienky a pocity. V 6. verši sa píše o rôznych druhoch modlitby, vďaka ktorým môžu takýto pokoj získať.

Prosby sú konkrétne modlitby, v ktorých Boha o niečo prosíme. Takéto modlitby môžeme predkladať „v každej situácii“ a môžu sa týkať čohokoľvek. No musia byť v súlade s Božou vôľou, ktorá je vyjadrená v Biblii. (1. Jána 5:14)

Úpenlivé prosby sú modlitby, v ktorých človek Boha o niečo naliehavo prosí, napríklad keď prežíva veľký stres alebo keď mu hrozí nebezpečenstvo. Tak to robil aj Ježiš. (Hebrejom 5:7) Takéto modlitby človek často predkladá opakovane.

Vďaky sú modlitby, ktorými vyjadrujeme, ako veľmi si ceníme, čo pre nás Boh už urobil a čo ešte urobí. Keď sa zameriavame na to, za čo môžeme byť vďační, pomáha nám to udržať si pozitívny pohľad na život. (1. Tesaloničanom 5:16–18)

Na takéto modlitby Boh odpovedá tak, že nám dáva pokoj. „Boží pokoj“ je vnútorný pokoj, ktorý vyplýva z blízkeho vzťahu s Bohom. (Rimanom 15:13; Filipanom 4:9) Tento pokoj „presahuje každé chápanie“, pretože pochádza od Boha a môže nám pomôcť tak, že to prekoná všetky naše očakávania.

V siedmom verši sa hovorí, že Boží pokoj môže strážiť naše srdce. Grécke slovo preložené ako „strážiť“ súvisí s vojenským výrazom, ktorý opisuje činnosť skupiny vojakov strážiacich opevnené mesto. Podobne aj Boží pokoj chráni človeka emocionálne a duševne. Pomáha mu, aby ho problémy, ktoré zažíva, úplne neochromili.

Pokoj, ktorý dáva Boh, nás chráni „prostredníctvom Krista Ježiša“, pretože len vďaka nemu môžeme mať k Bohu blízky vzťah. Ježiš dal svoj život ako výkupné za naše hriechy. Ak v neho veríme, môžeme získať požehnania od Boha. (Ján 3:16) Ježiš je tiež „cesta“, lebo prostredníctvom neho sa môžeme priblížiť k Bohu. Ježiš povedal: „Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ (Ján 14:6; 16:23)

Kontext Filipanom 4:6, 7

List Filipanom napísal apoštol Pavol kresťanom, ktorí žili v meste Filipy. * Vo štvrtej kapitole povzbudzuje kresťanov v tomto zbore, aby mali stále radosť z toho, že môžu slúžiť Bohu. Ďakuje im aj za ich štedrosť, ktorou ho veľmi potešili. (Filipanom 4:4, 10, 18) Pavol vysvetľuje, ako vďaka modlitbe môžeme získať Boží pokoj. Píše tiež, o čom by sme mali premýšľať a čo máme robiť, ak chceme, aby nám „Boh pokoja“ pomáhal. (Filipanom 4:8, 9)

^ 10. ods. Toto mesto sa nachádzalo na území dnešného Grécka.