Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Žalm 23:4: „I keby som mal ísť tmavou dolinou“

Žalm 23:4: „I keby som mal ísť tmavou dolinou“

„Aj keď kráčam hlbokým, temným údolím, nebojím sa ničoho zlého, veď si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica mi dodávajú istotu.“ (Žalm 23:4, Preklad nového sveta)

„I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“ (Žalm 23:4, Katolícky preklad)

Význam Žalmu 23:4 *

Boh chráni ľudí, ktorí ho uctievajú, a stará sa o nich, aj keď musia znášať veľa ťažkostí. V tomto verši je jeho starostlivosť prirovnaná k starostlivosti pastiera o ovečku. * Ľudia, ktorých chráni, sa necítia osamelí, ani keď prežívajú niečo veľmi náročné, čo je tu opísané ako hlboké, temné údolie, kde je dokonca ohrozený ich život. Cítia sa bezpečne, ako keby bol Boh priamo pri nich.

V biblických časoch pastier často používal prút alebo palicu, aby chránil ovečku pred predátormi. Mal aj dlhú palicu, ktorá bola na jednom konci ohnutá. Tú používal, aby ovce viedol správnym smerom alebo ich odtiahol z miesta, kde im hrozí nebezpečenstvo. Boh Jehova podobne ako láskavý pastier chráni a vedie tých, ktorí ho uctievajú. Rôznymi spôsobmi sa o nich stará aj vtedy, keď prežívajú tie najťažšie chvíle vo svojom živote.

Kontext Žalmu 23:4

Dvadsiaty tretí žalm napísal Dávid, ktorý bol v mladosti pastierom a neskôr sa stal izraelským kráľom. (1. Samuelova 17:34, 35; 2. Samuelova 7:8) V prvých troch veršoch opisuje Jehovu ako Pastiera, ktorý vedie, sýti a posilňuje svojich služobníkov, podobne ako sa doslovný pastier stará o svoje ovce. (Žalm 23:1–3)

V Žalme 23:4 Dávid hovorí o Jehovovej ochrane. O Bohu už nehovorí v tretej osobe (on), ale v druhej osobe (ty). Z toho vidno, aký blízky vzťah mal s Jehovom. Dávid vedel, že Boh sa oňho stará a vie o všetkom, čo prežíva. Preto nemal strach.

5.6. verši tohto žalmu už nehovorí o Jehovovi ako o pastierovi, ale ako o hostiteľovi. Jehova sa o Dávida stará ako štedrý hostiteľ o svojho hosťa. A ani Dávidovi nepriatelia mu v tom nemôžu zabrániť. V závere tohto žalmu Dávid vyjadruje presvedčenie, že Boh mu bude prejavovať dobrotu a lásku až do konca jeho života.

Slovné obrazy v 23. žalme vyjadrujú, s akou láskou sa Boh stará o svojich služobníkov. (1. Petra 2:25)

^ 5. ods. V niektorých Bibliách je to 22. žalm. Všetkých žalmov je celkovo 150. V niektorých prekladoch sú žalmy číslované podľa hebrejského masoretského textu a v iných podľa gréckej Septuaginty, čiže prekladu hebrejského textu, ktorý bol dokončený v druhom storočí pred n. l.

^ 3. ods. V Biblii je Boh, ktorý má meno Jehova, často opisovaný ako nežný a starostlivý pastier. A o tých, ktorí mu slúžia, sa píše ako o ovciach, ktoré sú závislé od jeho ochrany a pomoci. (Žalm 100:3; Izaiáš 40:10; Jeremiáš 31:10; Ezechiel 34:11–16