Prejsť na článok

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Medicína a chirurgia

Klinické postupy na prevenciu a zastavenie krvácania a liečbu anémie bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Pediatria

Klinické postupy na liečbu novorodencov a detí bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Ochorenia a zdravotné stavy

Klinické postupy na liečbu konkrétnych ochorení a zdravotných stavov bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Bioetika a právo

Etické, právne a sociálne faktory, ktoré by zdravotnícki pracovníci mali zvážiť pri liečbe Jehovových svedkov.


Vybraté články

An international consensus statement on the management of postoperative anaemia after major surgical procedures.

Muñoz M, Acheson AG, Bisbe E, Butcher A, Gómez-Ramírez S, Khalafallah AA, Kehlet H, Kietaibl S, Liumbruno GM, Meybohm P, Rao Baikady R, Shander A, So-Osman C, Spahn DR, Klein AA

Zdroj‎: Anaesthesia 2018;73(11):1418-31.

Označenie‎: PubMed 30062700

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/anae.14358

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30062700

Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy.

Froessler B, Gajic T, Dekker G, Hodyl NA

Zdroj‎: Arch Gynecol Obstet 2018;298(1):75-82.

Označenie‎: PubMed 29740690

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1007/s00404-018-4782-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740690

Association of Anaesthetists guidelines: cell salvage for peri-operative blood conservation 2018.

Klein AA, Bailey CR, Charlton AJ, Evans E, Guckian-Fisher M, McCrossan R, Nimmo AF, Payne S, Shreeve K, Smith J, Torella F

Zdroj‎: Anaesthesia 2018;73(9):1141-50.

Označenie‎: PubMed 29989144

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/anae.14331

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989144

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Odutayo A, Desborough MJ, Trivella M, Stanley AJ, Dorée C, Collins GS, Hopewell S, Brunskill SJ, Kahan BC, Logan RF, Barkun AN, Murphy MF, Jairath V

Zdroj‎: Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(5):354-60.

Označenie‎: PubMed 28397699

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1016/S2468-1253(17)30054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397699

Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis.

Gallos ID, Williams HM, Price MJ, Merriel A, Gee H, Lissauer D, Moorthy V, Tobias A, Deeks JJ, Widmer M, Tunçalp Ö, Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Coomarasamy A

Zdroj‎: Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD011689.

Označenie‎: PubMed 29693726

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1002/14651858.CD011689.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29693726

Comprehensive blood conservation program in a new congenital cardiac surgical program allows bloodless surgery for the Jehovah Witness and a reduction for all patients.

Olshove V, Berndsen N, Sivarajan V, Nawathe P, Phillips A

Zdroj‎: Perfusion 2018;33(3):194-202.

Označenie‎: PubMed 28985692

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1177/0267659117733810

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985692

The efficacy of pre-operative preparation with intravenous iron and/or erythropoietin in anaemic patients undergoing orthopaedic surgery: an observational study.

Heschl M, Gombotz H, Haslinger-Eisterer B, Hofmann A, Böhler N, Meier J

Zdroj‎: Eur J Anaesthesiol 2018;35(4):289-97.

Označenie‎: PubMed 29303906

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1097/EJA.0000000000000752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303906

A single center experience with romiplostim for the management of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Miao J, Leblebjian H, Scullion B, Parnes A

Zdroj‎: Am J Hematol 2018;93(4):E86-E88.

Označenie‎: PubMed 29274130

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1002/ajh.25022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29274130


Časť Materiály pre lekárov na stránke jw.org slúži ako doplnkový informačný zdroj predovšetkým pre lekárov a iných kvalifikovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jej účelom nie je poskytovať zdravotné poradenstvo ani odporúčať konkrétnu liečbu, a preto nemôže nahradiť odbornú lekársku starostlivosť. Lekárske články, ktoré sú na stránke citované, nevydali Jehovovi svedkovia. No tieto články opisujú liečebné postupy bez použitia transfúzie krvi, ktoré môže lekár vziať do úvahy pri hľadaní vhodnej liečby. Ošetrujúci lekár je i naďalej povinný sledovať nové dostupné informácie v príslušnej oblasti, poučiť pacienta o dostupných možnostiach liečby a pomôcť mu pri voľbe liečby, ktorá najlepšie zodpovedá jeho zdravotnému stavu, želaniam, predstavám a presvedčeniu. Uvedené zdravotné postupy nemusia byť vhodné ani prijateľné pre všetkých pacientov.

Pre pacientov: Svoj zdravotný stav a vhodné liečebné postupy vždy konzultujte s lekárom alebo s iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade zdravotných problémov vždy konzultujte s lekárom.

Podmienky používania tejto stránky upravuje dokument Podmienky používania.