Prejsť na článok

Medicína a chirurgia

Klinické postupy na prevenciu a zastavenie krvácania a liečbu anémie bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Pediatria

Klinické postupy na liečbu novorodencov a detí bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Ochorenia a zdravotné stavy

Klinické postupy na liečbu konkrétnych ochorení a zdravotných stavov bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Bioetika a právo

Etické, právne a sociálne faktory, ktoré by zdravotnícki pracovníci mali zvážiť pri liečbe Jehovových svedkov.


Vybraté články

Romiplostim treatment of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Soff GA, Miao Y, Bendheim G, Batista J, Mones JV, Parameswaran R, Wilkins CR, Devlin SM, Abou-Alfa GK, Cercek A, Kemeny NE, Sarasohn DM, Mantha S

Zdroj‎: J Clin Oncol 2019;37(31):2892-8.

Označenie‎: PubMed 31545663

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1200/JCO.18.01931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31545663

Effect of low-dose supplementation of arginine vasopressin on need for blood product transfusions in patients with trauma and hemorrhagic shock: a randomized clinical trial.

Sims CA, Holena D, Kim P, Pascual J, Smith B, Martin N, Seamon M, Shiroff A, Raza S, Kaplan L, Grill E, Zimmerman N, Mason C, Abella B, Reilly P

Zdroj‎: JAMA Surg 2019;154(11):994-1003.

Označenie‎: PubMed 31461138

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1001/jamasurg.2019.2884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31461138

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach.

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

Zdroj‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

Označenie‎: PubMed 31255616

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616

Impact of a patient blood management monitoring and feedback programme on allogeneic blood transfusions and related costs.

Kaserer A, Rössler J, Braun J, Farokhzad F, Pape HC, Dutkowski P, Plass A, Horisberger T, Volbracht J, Manz MG, Spahn DR

Zdroj‎: Anaesthesia 2019;74(12):1534-41.

Označenie‎: PubMed 31448406

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/anae.14816

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31448406

Use of a fibrin sealant within a blood-saving protocol in patients undergoing revision hip arthroplasty: effects on post-operative blood transfusion and healthcare-related cost analysis.

Scardino M, Martorelli F, D'Amato T, Fenocchio G, Simili V, Grappiolo G, Di Matteo B, Kon E, Lagioia M

Zdroj‎: Int Orthop 2019;43(12):2707-14.

Označenie‎: PubMed 30671601

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1007/s00264-019-04291-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671601

Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial.

CRASH-3 Trial Collaborators

Zdroj‎: Lancet 2019;394(10210):1713-23.

Označenie‎: PubMed 31623894

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1016/S0140-6736(19)32233-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31623894

The pillars of patient blood management: key to successful implementation.

Sullivan HC, Roback JD

Zdroj‎: Transfusion 2019;59(9):2763-7.

Označenie‎: PubMed 31483881

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/trf.15464

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31483881

Impact of autologous blood transfusion on survival and recurrence among patients undergoing partial hepatectomy for colorectal cancer liver metastases.

Kang R, Seath BE, Huang V, Barth RJ Jr

Zdroj‎: J Am Coll Surg 2019;228(6):902-8.

Označenie‎: PubMed 30448300

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.10.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448300

Impact of intraoperative high-volume autologous blood collection on allogeneic transfusion during and after cardiac surgery: a propensity score matched analysis.

Henderson RA, Mazzeffi MA, Strauss ER, Williams B, Wipfli C, Dawood M, Taylor BS, Tanaka KA

Zdroj‎: Transfusion 2019;59(6):2023-9.

Označenie‎: PubMed 30882929

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/trf.15253

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30882929


Časť Materiály pre lekárov na stránke jw.org slúži ako doplnkový informačný zdroj predovšetkým pre lekárov a iných kvalifikovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jej účelom nie je poskytovať zdravotné poradenstvo ani odporúčať konkrétnu liečbu, a preto nemôže nahradiť odbornú lekársku starostlivosť. Lekárske články, ktoré sú na stránke citované, nevydali Jehovovi svedkovia. No tieto články opisujú liečebné postupy bez použitia transfúzie krvi, ktoré môže lekár vziať do úvahy pri hľadaní vhodnej liečby. Ošetrujúci lekár je i naďalej povinný sledovať nové dostupné informácie v príslušnej oblasti, poučiť pacienta o dostupných možnostiach liečby a pomôcť mu pri voľbe liečby, ktorá najlepšie zodpovedá jeho zdravotnému stavu, želaniam, predstavám a presvedčeniu. Uvedené zdravotné postupy nemusia byť vhodné ani prijateľné pre všetkých pacientov.

Pre pacientov: Svoj zdravotný stav a vhodné liečebné postupy vždy konzultujte s lekárom alebo s iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade zdravotných problémov vždy konzultujte s lekárom.

Podmienky používania tejto stránky upravuje dokument Podmienky používania.