Materiály pre lekárov

Odkazy z recenzovaných článkov z renomovaných lekárskych časopisov, v ktorých sú predložené dôkazy, prečo je výhodné používať alternatívne lekárske postupy, vďaka ktorým sa dá predísť transfúziám alogénnej krvi v rôznych podmienkach, ktoré majú lekári pri liečbe a pri operáciách.

Kontakt