Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Medicína a chirurgia

Klinické postupy na prevenciu a zastavenie krvácania a liečbu anémie bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Pediatria

Klinické postupy na liečbu novorodencov a detí bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Ochorenia a zdravotné stavy

Klinické postupy na liečbu konkrétnych ochorení a zdravotných stavov bez použitia transfúzie alogénnej krvi.

Bioetika a právo

Etické, právne a sociálne faktory, ktoré by zdravotnícki pracovníci mali zvážiť pri liečbe Jehovových svedkov.


Vybraté články

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL

Zdroj‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

Označenie‎: PubMed 28150313

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/trf.14006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

Zdroj‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Označenie‎: PubMed 27639716

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage.

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH

Zdroj‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Označenie‎: PubMed 27614051

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1111/trf.13791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Zdroj‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Označenie‎: PubMed 27412808

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Minimizing blood loss at cesarean-hysterectomy for placenta previa percreta.

Belfort MA, Shamshiraz AA, Fox K

Zdroj‎: Am J Obstet Gynecol 2017;216(1):78.e1-78.e2.

Označenie‎: PubMed 27984036

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1016/j.ajog.2016.10.030

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27984036

Acute normovolemic hemodilution reduces allogeneic red blood cell transfusion in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.

Barile L, Fominskiy E, Di Tomasso N, Alpizar Castro LE, Landoni G, De Luca M, Bignami E, Sala A, Zangrillo A, Monaco F

Zdroj‎: Anesth Analg 2017; 124(3):743-52.

Označenie‎: PubMed 27669554

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1213/ANE.0000000000001609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27669554

Aminocaproic acid use in hospitalized patients with hematological malignancy: a case series.

Marshall A, Li A, Drucker A, Dzik W

Zdroj‎: Hematol Oncol 2016;34(3):147-53.

Označenie‎: PubMed 25641349

Identifikátor digitálneho objektu‎: 10.1002/hon.2189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25641349


Časť Materiály pre lekárov na stránke jw.org slúži ako doplnkový informačný zdroj predovšetkým pre lekárov a iných kvalifikovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jej účelom nie je poskytovať zdravotné poradenstvo ani odporúčať konkrétnu liečbu, a preto nemôže nahradiť odbornú lekársku starostlivosť. Lekárske články, ktoré sú na stránke citované, nevydali Jehovovi svedkovia. No tieto články opisujú liečebné postupy bez použitia transfúzie krvi, ktoré môže lekár vziať do úvahy pri hľadaní vhodnej liečby. Ošetrujúci lekár je i naďalej povinný sledovať nové dostupné informácie v príslušnej oblasti, poučiť pacienta o dostupných možnostiach liečby a pomôcť mu pri voľbe liečby, ktorá najlepšie zodpovedá jeho zdravotnému stavu, želaniam, predstavám a presvedčeniu. Uvedené zdravotné postupy nemusia byť vhodné ani prijateľné pre všetkých pacientov.

Pre pacientov: Svoj zdravotný stav a vhodné liečebné postupy vždy konzultujte s lekárom alebo s iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade zdravotných problémov vždy konzultujte s lekárom.

Podmienky používania tejto stránky upravuje dokument Podmienky používania.