Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Príslovia 3:5, 6: „Nespoliehaj sa na svoj um“

Príslovia 3:5, 6: „Nespoliehaj sa na svoj um“

„Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na vlastný úsudok. Pamätaj naňho na všetkých svojich cestách a on urovná tvoje chodníky.“ (Príslovia 3:5, 6, Preklad nového sveta)

„Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.“ (Príslovia 3:5, 6, Katolícky preklad)

Význam Prísloví 3:5, 6

Keď stojíme pred nejakým dôležitým rozhodnutím, nemali by sme sa spoliehať na seba, ale na Boha Jehovu. *

„Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom“. Keď Bohu dôverujeme, robíme to, čo si praje, a tak, ako si to praje. Musíme mu dôverovať úplne, z celého srdca. V Biblii sa slovom srdce označuje to, akí sme vnútri – teda naše myšlienky, pocity, pohnútky a postoje. Preto keď dôverujeme Bohu celým srdcom, nesúvisí to len s našimi pocitmi. Ide o to, ako sa rozhodujeme, či sme úplne presvedčení, že náš Stvoriteľ vie, čo je pre nás najlepšie. (Rimanom 12:1)

„Nespoliehaj sa na vlastný úsudok.“ Keďže sme nedokonalí, náš úsudok nie je vždy správny, a preto by sme sa mali spoliehať na Boha. Ak by sme sa spoliehali iba na seba alebo na svoje pocity, mohli by sme urobiť rozhodnutie, ktoré by spočiatku vyzeralo ako dobré, ale neskôr by sa mohlo ukázať ako zlé. (Príslovia 14:12; Jeremiáš 17:9) Boh je oveľa múdrejší ako my. (Izaiáš 55:8, 9) Ak sa budeme riadiť jeho radami, bude sa nám dobre dariť. (Žalm 1:1–3; Príslovia 2:6–9; 16:20)

„Pamätaj naňho na všetkých svojich cestách.“ Mali by sme spoznať Boží názor na každú dôležitú oblasť nášho života. A keď robíme nejaké dôležité rozhodnutie, mali by sme premýšľať nad tým, ako to vidí Boh. To môžeme zistiť tak, že ho budeme v modlitbe prosiť, aby nás viedol, a riadiť sa tým, čo sa píše v jeho Slove Biblii. (Žalm 25:4; 2. Timotejovi 3:16, 17)

„On urovná tvoje chodníky.“ Boh urovnáva naše chodníky tak, že nám pomáha žiť v súlade s jeho spravodlivými normami. (Príslovia 11:5) Vďaka tomu sa môžeme vyhnúť mnohým problémom a byť šťastnejší. (Žalm 19:7, 8; Izaiáš 48:17, 18)

Kontext Prísloví 3:5, 6

V biblickej knihe Príslovia je veľa zásad, ktoré nám pomáhajú žiť šťastne a tak, ako sa to páči Bohu. Prvých deväť kapitol je písaných tak, akoby otec dával rady svojmu milovanému synovi. Tretia kapitola hovorí o tom, aký úžitok má človek z toho, keď si cení Stvoriteľove múdre rady a riadi sa nimi. (Príslovia 3:13–26)

^ 3. ods. Jehova alebo Jahve je Božie osobné meno. (Izaiáš 42:8)