Prejsť na článok

Pomôcky na štúdium Biblie

Naša knižnica bezplatných pomôcok na štúdium Biblie a materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, vám pomôžu do hĺbky študovať Bibliu a ešte lepšie jej porozumieť. Môžete využiť aj online Bibliu, ktorá tiež obsahuje viacero vynikajúcich nástrojov na hlboké štúdium. Pozrite si aj biblické videá, mapy a slovník s biblickými pojmami, ako aj ďalšie pomôcky na štúdium. Všetky materiály sú bezplatné.

Čítajte Bibliu online

Spoznajte Preklad nového sveta, Bibliu, ktorá je presná a ľahko sa číta.

Videá na štúdium Biblie

Úvody k biblickým knihám

Krátke videá so zaujímavými informáciami o historickom pozadí a obsahu jednotlivých kníh Biblie.

Videá – základné biblické náuky

Krátke videá, v ktorých nájdete odpovede na dôležité biblické otázky.

Pomôcky na štúdium Biblie

Biblická encyklopédia

Encyklopédia Hlbšie pochopenie Písma obsahuje tisíce hesiel. Sú v nich podrobnosti o ľuďoch, miestach, rastlinách, zvieratách a významných udalostiach či obrazných vyjadreniach, ktoré sa spomínajú v Biblii. Nájdete v nej aj mapy, fotografie a ilustrácie a index biblických veršov.

Stručný prehľad Biblie

Brožúra Biblia – aké je jej posolstvo? predkladá stručný prehľad Biblie a vyzdvihuje jej hlavnú tému.

Biblický atlas

Publikácia Navštívme „tú dobrú krajinu“ je atlas s mapami a náčrtmi, ktoré zobrazujú rôzne miesta z Biblie, zvlášť zo Zasľúbenej krajiny, v priebehu rôzneho časového obdobia v dejinách.

Biblický verš na deň

V publikácii Denne skúmať Písma nájdete krátky text z Biblie na každý deň a komentár k nemu.

Plán čítania Biblie

Či už ste začiatočník, alebo dlhoročný čitateľ Biblie, tento plán vám pomôže zorientovať sa v nej, získať prehľad o biblickej histórii a čítať si ju denne.

Ako si vyhľadať biblické texty

Pozrite si zoznam, v ktorom je 66 kníh Biblie zoradených tak ako vo väčšine prekladov. Za názvom biblickej knihy je uvedené číslo kapitoly a číslo verša.

Odpovede na biblické otázky

Prečítajte si biblické odpovede na otázky o Bohu, Ježišovi, rodine, utrpení a podobne.

Vysvetlenie biblických veršov

Zistite, aký je význam niektorých veršov a známych výrokov z Biblie.

Internetová knižnica (otvorí nové okno)

Skúmajte biblické námety online pomocou publikácií Jehovových svedkov.

Štúdium Biblie s inštruktorom

Ako vyzerá biblický kurz, ktorý ponúkajú Jehovovi svedkovia?

V rámci tohto bezplatného interaktívneho kurzu môžete používať akýkoľvek preklad Biblie. Môžete naň pozvať aj svoju rodinu alebo priateľov.

Požiadajte o návštevu

Zistite, čo hovorí Biblia o rôznych témach. Dozviete sa viac o Jehovových svedkoch.