Prejsť na článok

Prejsť na obsah

WATCHTOWER LIBRARY

Časté otázky o Watchtower Library

Časté otázky o Watchtower Library

Ak opakovane dostávate upozornenie, že aktualizácia Watchtower Library zlyhala, môžete si tento program aktualizovať manuálne:

  1. Choďte na jw.org na stránku Aktualizácia programu Watchtower Library.

  2. Stiahnite si aktualizačný balíček Watchtower Library pre svoj jazyk.

  3. Riaďte sa pokynmi pod medzititulkom „Inštalácia aktualizačného balíčka“.

Ak sa vám problém stále nedarí vyriešiť, postupujte nasledovne:

  1. V prieskumníkovi si otvorte priečinok „C:\ProgramData\Watchtower\WTLibrary“.

  2. Vymažte nasledujúce dva súbory:

    • a. ca-bundle.zip

    • b. cert.pem

Ak je to pre vás ťažké, poproste o pomoc niekoho, kto vie dobre pracovať s Watchtower Library alebo sa obráťte na najbližšiu pobočku Jehovových svedkov.

 

Poproste o pomoc niekoho, kto vie dobre pracovať s Watchtower Library. Ak nikoho takého nepoznáte, obráťte sa na najbližšiu pobočku Jehovových svedkov.