Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 INTERVIEW | PROF. GENE CHWANG

Matematik hovorí o svojej viere

Matematik hovorí o svojej viere

Profesor Gene Chwang sa narodil v roku 1950 na Taiwane v meste Tainan. Učil matematiku na Národnej Čankajškovej univerzite na Taiwane. Je tiež emeritným profesorom Cornellovej univerzity v Spojených štátoch, kde pôsobil ako pedagóg a vedec v odbore štatistika a pravdepodobnosť. V oblasti štatistiky patril roky k vedcom, ktorí publikovali najviac článkov, a ešte aj dnes v tomto vednom odbore vypomáha. V mladosti veril, že život sa vyvinul evolučnými procesmi, ale neskôr svoj názor zmenil. Časopis Prebuďte sa! mu položil niekoľko otázok v súvislosti s jeho prácou a náboženským presvedčením.

Čo ste sa v mladosti učili o tom, ako sa začal život?

V škole sa vyučovala evolučná teória, ale nikto nám nevysvetlil, ako sa začal život. Keď sa moji rodičia stali taoistami, viackrát som si vypočul taoistických učiteľov a kládol som im množstvo otázok. Ale nedostal som veľa uspokojujúcich odpovedí.

Ako ste sa dostali k matematike?

Matematika ma fascinovala už na základnej škole a vydržalo mi to aj počas štúdia na vysokej škole. Najviac ma zaujala pravdepodobnosť a štatistika. Podľa mňa krása a elegancia matematiky spočíva v jej stručnosti a výstižnosti.

Kedy ste sa začali zaujímať o Bibliu?

Moja manželka Ťingchuej začala v roku 1978 študovať Bibliu s Jehovovými svedkami a aj ja som sa občas zúčastnil ich rozhovorov. V tom čase sme žili v Spojených štátoch. Ťingchuej mala čerstvý doktorát z fyziky a ja som študoval štatistiku na Purduovej univerzite v americkom štáte Indiana.

Ako na vás Biblia zapôsobila?

Zaujalo ma, ako Biblia opisuje prípravu Zeme, aby na nej mohli žiť ľudia. Prvá Mojžišova túto prípravu rozdeľuje do šiestich stvoriteľských etáp. Hoci je tento opis veľmi jednoduchý, na rozdiel od starovekej mytológie je v súlade s vedeckými  faktmi. * Napriek tomu som vtedy ešte neprijal vieru v Stvoriteľa.

Prečo?

Keby som prijal vieru v Stvoriteľa, zavrhol by som náboženstvo svojich rodičov

Bránili mi v tom moje pocity. Keby som prijal vieru v Stvoriteľa, zavrhol by som náboženstvo svojich rodičov, pretože taoizmus učí, že neexistuje Stvoriteľ ani Boh ako osoba.

Neskôr ste svoj názor zmenili. Čo sa stalo?

Čím viac som uvažoval o pôvode života, tým viac som si uvedomoval, aký zložitý musel byť prvý živý organizmus. Musel byť napríklad schopný rozmnožovať sa, čo si vyžaduje prítomnosť genetickej informácie a mechanizmov, ktoré ju dokážu presne duplikovať. A aj tá najjednoduchšia živá bunka potrebuje molekulárne stroje, pomocou ktorých sa vytvoria všetky časti novej bunky, a tiež mechanizmy, ktoré dokážu ukladať a usmerňovať energiu. Ako by také komplikované mechanizmy mohli vzniknúť samy od seba z neživej hmoty?! Ako matematik som takéto vysvetlenie nemohol prijať, pretože pravdepodobnosť niečoho takého je príliš malá.

Čo vás napokon podnietilo hlbšie preskúmať učenie Jehovových svedkov?

Prijal som od svedkov ponuku biblického štúdia, ale viackrát som ho prerušil. V roku 1995 som však počas návštevy Taiwanu ochorel a potreboval som pomoc. Moja manželka, ktorá bola vtedy v Spojených štátoch, sa skontaktovala s Jehovovými svedkami na Taiwane. Svedkovia ma našli vyčerpaného pred nemocnicou, lebo v nej nemali voľné lôžka. Jeden svedok ma zobral do hotela, aby som si odpočinul. Viackrát mi zavolal, aby zistil, ako mi je, a napokon ma zaviezol k lekárovi.

Takýto úprimný záujem na mňa hlboko zapôsobil. Spomenul som si, ako často boli Jehovovi svedkovia láskaví ku mne i k mojej rodine pri iných príležitostiach. Pochopil som, že viera z nich robí lepších ľudí. A tak som začal opäť študovať Bibliu. O rok som už bol pokrstený.

Nachádzate rozpory medzi svojou vierou a vedeckou prácou?

Vôbec nie! Nedávno som robil matematické výpočty pre vedcov, ktorí skúmajú funkciu génov. Genetika nám pomáha lepšie chápať, ako fungujú živé organizmy, a toto poznanie ma napĺňa úctou k Stvoriteľovej múdrosti.

Mohli by ste uviesť nejaký príklad?

Dobre. Niektoré organizmy, ako napríklad meňavky, sa nedelia na samčeky a samičky. Tieto jednobunkovce sa rozmnožujú jednoducho tak, že vytvoria kópiu svojej genetickej informácie a rozdelia sa. Tento proces sa nazýva nepohlavné rozmnožovanie. Väčšina živočíchov a rastlín sa však rozmnožuje pohlavne, pričom dochádza k spojeniu genetickej informácie od otca a od matky. Prečo som uviedol práve tento príklad?

Prečo by sa systém rozmnožovania, ktorý spočíva v tom, že sa organizmus jednoducho rozdelí na dva — a robí to veľmi dobre a ktovie ako dlho —, vyvinul na taký, ktorý musí kombinovať dve veci, aby mohol splodiť jednu? Veď mechanizmy, pri ktorých sa na vzniku nového jedinca geneticky podieľa spolovice otec a spolovice matka, sú nesmierne zložité. Táto otázka predstavuje pre evolučných biológov obrovský problém. Podľa mňa je pohlavné rozmnožovanie jednoznačným dôkazom Božej existencie.

^ 11. ods. Viac informácií o šiestich stvoriteľských dňoch nájdete v brožúre Bol život stvorený? Brožúru vydali Jehovovi svedkovia a je dostupná aj na www.jw.org/sk.