Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 VÝSLEDOK PROJEKTU?

Ozubené kolieska kôrára hnedého

Ozubené kolieska kôrára hnedého

OZUBENÉ KOLESÁ sa dlho považovali za výsledok ľudskej vynachádzavosti. Ale ukázalo sa, že to nie je pravda! Ozubené kolieska sa našli aj v živej prírode — u nedospelého kôrára hnedého, ktorého môžete nájsť v záhradách po celej Európe vrátane Slovenska. *

Nedospelý kôrár hnedý dokáže za dve tisíciny sekundy dosiahnuť rýchlosť 3,9 metra za sekundu, to znamená, že jeho telo je vystavené sile, ktorá sa rovná takmer 200-násobku gravitačnej sily! Dokáže zmiznúť skôr, ako človek žmurkne okom. Takýto rýchly skok vyžaduje, aby oboma zadnými nohami vymrštil svoje telo v rovnakom čase a presne tou istou silou. Ako to dokáže?

Zamyslite sa nad týmto: V hornej časti zadných nôh kôrára hnedého vedci objavili dve ozubené kolieska, ktoré do seba zapadajú. Keď kôrár skáče, tieto kolieska zabezpečujú, že pohyb oboch nôh je dokonale synchronizovaný. Ak by to tak nebolo, kôrára by skok vymrštil do nekontrolovateľného rotačného pohybu.

Väčším živočíchom synchronizáciu nôh pri skoku zabezpečuje nervový systém. V prípade kôrára hnedého by nervové impulzy boli príliš pomalé. Preto využíva ozubené kolieska. Výskumník Gregory Sutton povedal: „O ozubených kolieskach zvyčajne uvažujeme ako o niečom, čo je súčasťou strojov navrhnutých ľuďmi. Je to tak len preto, že sme dosiaľ tento systém v prírode nehľadali.“

Aký je váš názor? Sú ozubené kolieska kôrára hnedého výsledkom evolúcie alebo projektu?

^ 3. ods. Ozubené kolieska kôrárovi hnedému odpadnú pri poslednom zvliekaní, keď sa premení na dospelého jedinca.