Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Výsledok projektu?

„Požiarne senzory“ chrobáka

„Požiarne senzory“ chrobáka

Väčšina živočíchov pred lesnými požiarmi uniká, no chrobáky Melanophila acuminata z čeľade krasoňovitých ich vyhľadávajú. Prečo? Lebo čerstvo spálené stromy sú pre ne ideálnym miestom na kladenie vajíčok. Navyše, požiar odoženie ich prirodzených nepriateľov, a tak sa môžu bezpečne kŕmiť, páriť a klásť vajíčka. Ale ako prídu na to, že je niekde požiar?

Receptory infračerveného žiarenia

Zamyslite sa nad týmto: Pri druhom páre nôh má chrobák špeciálne zmyslové orgány, ktoré dokážu zachytiť infračervené žiarenie vznikajúce pri lesnom požiari. Pôsobením žiarenia sa v týchto orgánoch vytvorí teplo, a to chrobáka ženie v ústrety plameňom.

Chrobáky však majú vo svojej „výbave na detekciu požiarov“ aj ďalšie „senzory“. Keď horia ich obľúbené stromy, pomocou tykadiel rozpoznajú drobné čiastočky určitých chemických látok, ktoré sa pri požiari uvoľňujú do ovzdušia. Niektorí výskumníci tvrdia, že chrobáky dokážu pomocou týchto „detektorov dymu“ objaviť hoci len jeden tlejúci strom v asi kilometrovom okruhu. Zdá sa, že zapojením všetkých „senzorov“ chrobáky zachytia a nájdu lesný požiar do vzdialenosti zhruba 50 kilometrov!

Odborníci chcú využiť poznatky o termoreceptoroch a tykadlách týchto chrobákov a vylepšiť zariadenia na detekciu infračerveného žiarenia a požiarov. Bežné senzory infračerveného žiarenia s vysokým rozlíšením sa musia chladiť, a tak vedci dúfajú, že sa im štúdiom chrobáka podarí vytvoriť kvalitnejšie senzory, ktoré by fungovali pri izbovej teplote. Tykadlá chrobáka inšpirujú konštruktérov pri zhotovovaní citlivejších systémov na detekciu požiarov, schopných rozlíšiť chemické látky, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri lesných požiaroch, od iných chemických látok.

Výskumníci žasnú nad tým, akým jedinečným spôsobom si tento chrobák nájde miesto na kladenie vajíčok. „Ako vôbec získali schopnosť takto klásť vajíčka?“ pýta sa E. Richard Hoebeke, entomológ pracujúci na Cornellovej univerzite v Spojených štátoch. „Predstavte si, ako málo vieme o hmyze s takými úžasne citlivými a zložitými receptormi.“

Aký je váš názor? Sú „požiarne senzory“ tohto chrobáka výsledkom evolúcie alebo projektu?