Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 VÝSLEDOK PROJEKTU?

Obdivuhodný sluch vijačky voštinovej

Obdivuhodný sluch vijačky voštinovej

VIJAČKA voštinová počuje vysoké tóny lepšie než ktorýkoľvek iný tvor na zemi. Jej „uši“ sú však veľmi jednoduché a veľké asi ako špendlíková hlavička.

Zamyslite sa nad týmto: Sluch tejto mole je predmetom skúmania už veľa rokov. Nedávno vedci zo Strathclydskej univerzity v Škótsku testovali vijačkin sluch širokou škálou zvukov. Merali vibrácie tympanálnych membrán, ktoré slúžia ako „ušné bubienky“, a zaznamenávali aktivitu príslušných nervov. Membrány reagovali dokonca aj na zvuk s frekvenciou 300 kilohertzov! Na porovnanie, najvyššia nameraná frekvencia echolokačného signálu netopierov je 212 kilohertzov, sluch delfínov zachytáva maximálnu frekvenciu 160 kilohertzov a ľudia počujú zvuky len do frekvencie 20 kilohertzov.

Vedci by radi využili poznatky o vijačkinom výnimočnom sluchovom aparáte pri vývoji nových technológií spracovania zvuku. Dr. James Windmill zo Strathclydskej univerzity vysvetľuje ako: „Pri výrobe lepších a menších mikrofónov. Tie by bolo možné vložiť do rôznych zariadení, napríklad do mobilných telefónov a načúvacích prístrojov.“

Aký je váš názor? Je obdivuhodný sluch vijačky voštinovej výsledkom náhody alebo projektu?