Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Dôvody na dôveru v Bibliu

4. Vedecká presnosť

4. Vedecká presnosť

Veda urobila v poslednom čase obrovský pokrok. Výsledkom je, že staré teórie ustupujú novým. Čo sa kedysi prijímalo ako fakt, dnes sa môže považovať za mýtus. Vedecké publikácie musia byť často revidované.

BIBLIA nie je vedeckou publikáciou. Ale čo sa týka vedeckých záležitostí, je zaujímavá nielen pre to, čo hovorí, ale aj pre to, čo nehovorí.

Neobsahuje nevedecké názory.

V staroveku ľudia vo všeobecnosti prijímali mnohé mylné predstavy. V súvislosti so zemou existovali rôzne názory — od predstavy, že je plochá, až po predstavu, že ju vo vzduchu držia hmotné látky alebo predmety. Dlho predtým ako veda prišla na to, ako sa šíria choroby a ako sa im dá predchádzať, lekári niekedy využívali postupy, ktoré boli prinajlepšom neúčinné a v horšom prípade smrteľné. Ale Biblia vo svojich vyše 1 100 kapitolách neschvaľuje žiaden nevedecký názor ani škodlivú praktiku.

Vedecky presné výroky.

Asi pred 3 500 rokmi Biblia uviedla, že zem visí „na ničom“. (Jób 26:7) V ôsmom storočí pred n. l. Izaiáš jasne hovoril o ‚kruhu [alebo guli] zeme‘. (Izaiáš 40:22) Guľatá zem v prázdnom priestore bez viditeľných či hmotných podpier — nie je tento opis pozoruhodne moderný?

Mojžišovský Zákon (zaznamenaný v prvých piatich knihách Biblie), ktorý bol napísaný okolo roku 1500 pred n. l., obsahoval rozumné zákony týkajúce sa karantény, zaobchádzania s mŕtvymi telami a odstraňovania výkalov. — 3. Mojžišova 13:1–5; 4. Mojžišova 19:1–13; 5. Mojžišova 23:13, 14.

Čiastočne aj vďaka silným teleskopom vedci dospeli k záveru, že vesmír mal náhly „zrod“. Nie všetkým vedcom sa páči skutočnosť, ktorá z toho vyplýva. Jeden profesor poznamenal: „Vesmír, ktorý mal začiatok, si podľa všetkého vyžaduje prvotnú príčinu, pretože kto si vie predstaviť taký následok bez dostatočnej príčiny?“ No dávno pred érou teleskopov sa už v prvom verši Biblie jednoducho písalo: „Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.“ — 1. Mojžišova 1:1.

Biblia predstihla svoju dobu, keď správne hovorila, že zem je guľatá a visí „na ničom“

Hoci je Biblia knihou zo staroveku a dotýka sa mnohých námetov, nie je z vedeckého hľadiska nepresná. Nezaslúži si táto kniha prinajmenšom to, aby sme jej venovali pozornosť? *

^ 9. ods. Viac príkladov vedeckej presnosti Biblie nájdete na stranách 18 – 21 v brožúre Kniha pre všetkých ľudí, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.