Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 RADY PRE RODINU | MLADÍ

Ako prijať usmernenie

Ako prijať usmernenie

PROBLÉM

„Keď ťa niekto usmerní, vlastne ti hovorí, že niečo robíš zle. A nepoznám nikoho, kto by povedal: ‚Teším sa, keď mi niekto hovorí, že niečo robím zle!‘“ (Amy, 17 rokov) *

Človek, ktorý odmieta usmernenie, je ako pilot, ktorý ignoruje pokyny z riadiacej veže. Môže to viesť ku katastrofe.

Je pre teba ťažké prijať usmernenie od svojich rodičov, učiteľov alebo iných dospelých? Ak áno, tento článok ti môže pomôcť.

ČO BY SI MAL VEDIEŤ

Každý potrebuje usmernenie.

„Všetci sa totiž mnohokrát potkýname.“ (Jakub 3:2)

„Nie je žiadna hanba, ak potrebuješ usmernenie, keď niečo robíš zle.“ (Jessica)

Ak si usmerňovaný, neznamená to, že si úplne nanič.

„Koho Jehova * miluje, toho karhá, tak ako otec syna, v ktorom nachádza potešenie.“ (Príslovia 3:12)

„Keď ma druhí usmerňujú, snažím sa zamerať na to, aké náročné to pre nich muselo byť a aké je od nich láskavé, že mi chcú poradiť.“ (Tamara)

Usmernenie ti môže pomôcť stať sa lepším človekom.

„Počúvajte kázeň a zmúdrite.“ (Príslovia 8:33)

„Usmerňovanie je nevyhnutné na to, aby človek mohol rásť. Pomáha ti pochopiť, ako ťa vnímajú iní, a potláčať negatívne vlastnosti, o ktorých ani nevieš, že si si ich vypestoval.“ (Deanne)

 ČO MÔŽEŠ ROBIŤ

Pozri sa na vec z nadhľadu. Možno máš sklon uraziť sa, ale snaž sa povzniesť nad svoje pocity. Pomôže ti, ak sa na chvíľu odosobníš a predstavíš si, že tú radu dávaš ty niekomu inému — možno mladšiemu súrodencovi. Vidíš teraz, že na tej rade predsa len niečo je? Skús sa z tohto pohľadu pozrieť na svoju situáciu. Biblická zásada: Kazateľ 7:9

„Niekedy ťa môže tak nahnevať, keď ťa niekto kritizuje, že zabudneš, že ten človek ti vlastne chcel pomôcť stať sa lepším človekom, nie zraniť ťa.“ (Theresa)

Zostaň pokorný. Nedovoľ, aby ti pýcha zabránila prijať usmernenie. No nepoddaj sa ani skľúčenosti len preto, že potrebuješ na niečom pracovať. Pokora ti pomôže vyhnúť sa obom extrémom. Pamätaj na to, že rada, ktorá najviac bolí, môže byť práve tá, ktorú najviac potrebuješ. Ak ju z nejakého dôvodu odmietneš, oberieš sa o vzácnu príležitosť podrásť. Biblická zásada: Príslovia 16:18

Rada, ktorá najviac bolí, môže byť práve tá, ktorú najviac potrebuješ

„Naučiť sa prijímať usmernenie je dôležité na to, aby sa človek stal zrelým dospelým. Ak sa to nenaučíme, z dlhodobého hľadiska si ubližujeme.“ (Lena)

Buď vďačný. Aj v prípade, že je pre teba ťažké prijať usmernenie, máš dôvod tomu človeku poďakovať. Nepochybne to s tebou myslí dobre a chce, aby si bol v živote úspešný. Biblická zásada: Žalm 141:5

„Ak sa poďakuješ, nič tým nepokazíš, zvlášť ak si tú radu potreboval. Ale aj keď si ju nepotreboval, môžeš byť vďačný za úsilie, ktoré ten človek vynaložil, aby ťa oslovil.“ (Carla)

^ 4. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.

^ 11. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.