Prejsť na článok

Čo hovorí Biblia o spolužití bez manželstva?

Odpoveď z Biblie

V Biblii sa píše, že Boh chce, aby sa ľudia „vyhýbali nemravnosti“. (1. Tesaloničanom 4:3) Podľa Biblie sa pojem nemravnosť vzťahuje na neveru, homosexuálne styky a sex medzi mužom a ženou, ktorí nie sú zosobášení.

 Prečo Bohu záleží na tom, či sú ľudia zosobášení alebo nie?

  • Manželstvo vytvoril Boh. On spojil prvých ľudí manželským zväzkom. (1. Mojžišova 2:22–24) Nechcel, aby ľudia spolu žili bez toho, aby uzavreli manželstvo.

  • Boh vie, čo je pre ľudí najlepšie. Manželstvo vytvoril ako trvalý zväzok medzi mužom a ženou. A mali z neho mať úžitok všetci členovia rodiny. Zamyslite sa nad jedným príkladom. Najlepší návod na to, ako správne poskladať jednotlivé časti nábytku, dáva výrobca. Podobne je to aj s manželstvom. Najlepší návod na to, ako mať šťastné manželstvo, dáva jeho Tvorca. Preto keď sa ľudia riadia Božími normami, vždy je to na ich úžitok. (Izaiáš 48:17, 18)

    Návod od výrobcu ukazuje, ako správne poskladať jednotlivé časti nábytku. Podobne rady od Boha nám pomáhajú, aby sme mali šťastné manželstvo.

  • Sex medzi ľuďmi, ktorí nie sú zosobášení, môže mať vážne následky. Môže viesť napríklad k nechcenému tehotenstvu, k pohlavne prenášaným chorobám alebo k citovej bolesti. *

  • Boh dal ľuďom schopnosť prostredníctvom intímnych stykov splodiť nový život. Boh považuje život za svätý. A to, že ľudia môžu mať deti, je vzácny dar. Náš Stvoriteľ chce, aby sme si tento dar vážili a chápali, že patrí iba do manželstva. To ukážeme tým, že sa budeme na manželstvo pozerať rovnako ako on. (Hebrejom 13:4)

 Čo ak ľudia spolu žijú pred manželstvom preto, aby zistili, či sa k sebe hodia?

Kľúčom k šťastnému manželstvu nie je spolužitie na skúšku, keď hocikto z dvojice môže odísť. Naopak, šťastné manželstvo môžu mať ľudia vtedy, keď cítia jeden voči druhému záväzok a problémy riešia spoločne. (Matúš 19:6) *

 Ako sa dá vytvoriť pevné a šťastné manželstvo?

Dokonalé manželstvo neexistuje. No ľudia môžu mať pekné manželstvo, keď sa riadia biblickými zásadami a radami. Tu sú niektoré z nich:

^ 13. ods. Viac informácií nájdete v článku „Šťastie v rodine – Oddanosť“.