Prejsť na článok

MLADÍ ĽUDIA SA PÝTAJÚ

Ako môžem odolať pokušeniu?

Apoštol Pavol napísal: „Keď chcem robiť dobro, len zlo je mi na dosah.“ ​(Rimanom 7:21, Jeruzalemská Biblia) Cítiš to tak niekedy aj ty? Ak áno, tento článok ti môže pomôcť, aby si odolal pokušeniu urobiť niečo nesprávne.

 Čo by si mal vedieť

Je ťažšie odolať niečomu, čo robia všetci okolo. V Biblii sa píše, že zlá spoločnosť kazí morálku. (1. Korinťanom 15:33) Zábava, ktorej sa venuješ, a ľudia, s ktorými tráviš čas, v tebe môžu vyvolať túžbu urobiť niečo nesprávne. Ich tlak môže byť natoľko silný, že sa nakoniec možno pridáš k väčšine a urobíš niečo zlé. (2. Mojžišova 23:2)

„Ak veľmi chceš, aby ťa iní brali, môžeš s nimi začať robiť zlé veci, len aby si medzi nich zapadol.“ ​(Jeremy)

Na zamyslenie: Záleží ti až príliš na tom, čo si o teba myslia iní? Ako to ovplyvní tvoju snahu bojovať s pokušením? (Príslovia 29:25)

Záver: Nedovoľ, aby ťa iní dotlačili k tomu, že by si sa prestal držať svojich zásad.

 Čo môžeš urobiť

Uisti sa, že to, čomu veríš, je správne. Ak nemáš istotu, že to, čomu veríš, je správne, ľahko sa môžeš stať bábkou v rukách iných. Oveľa lepšie je riadiť sa biblickou radou: „Uistite sa o všetkom, pevne sa držte toho, čo je znamenité.“ ​(1. Tesaloničanom 5:21) Čím viac chápeš zmysel zásad, ktorých sa držíš, tým bude pre teba ľahšie riadiť sa nimi a odolávať pokušeniu.

Na zamyslenie: Prečo si si istý, že Božie morálne zásady sú pre teba dobré?

„Všimla som si, že vždy, keď som odmietla porušiť svoje zásady a urobiť niečo zlé, stúpla som v očiach iných.“ ​(Kimberly)

Biblický vzor: Daniel. Tento mladý Boží služobník sa pravdepodobne ešte ako tínedžer „rozhodol v srdci“, že sa bude držať Božích zákonov. (Daniel 1:8)

Ak nemáš istotu, že to, čomu veríš, je správne, ľahko sa môžeš stať bábkou v rukách iných

Zisti, kde máš slabé stránky. V Biblii sa spomínajú „žiadosti, ktoré súvisia s mladosťou“, teda túžby, ktoré sú mimoriadne silné, keď je človek mladý. (2. Timotejovi 2:22) Nejde len o sexuálne túžby, ale aj o túžbu zapadnúť medzi ostatných a túžbu byť nezávislý od rodičov, aj keď na to mladý človek ešte nie je pripravený.

Na zamyslenie: V Biblii sa píše, že „každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou“. (Jakub 1:14) Vieš, kde je tvoje najslabšie miesto?

„Čestne si priznaj, čo je pre teba najväčším pokušením. Vyhľadaj si informácie, ako proti tomu bojovať, a napíš si, ktoré konkrétne kroky chceš urobiť. Keď sa s touto situáciou stretneš najbližšie, budeš vedieť, ako ju zvládnuť.“ ​(Sylvia)

Biblický vzor: Dávid. Tento izraelský kráľ síce v určitých situáciách podľahol tlaku okolia a dokonca aj svojim vlastným túžbam, ale zo svojich chýb sa poučil a snažil sa ich viac neopakovať. Jehovu prosil: „Stvor vo mne i čisté srdce, ó, Bože, a vlož do mňa nového ducha, stáleho.“ ​(Žalm 51:10)

Maj situáciu pod kontrolou. V Biblii je povzbudenie, aby sme sa „nedali premôcť zlom, ale stále premáhali zlo dobrom“. (Rimanom 12:21) Z toho vyplýva, že nemusíš byť bezmocnou obeťou svojich túžob. Môžeš sa rozhodnúť, že budeš robiť to, čo je správne.

Na zamyslenie: Ako sa môžeš pripraviť na to, aby si mal veci pod kontrolou a prípadné pokušenie „premohol“?

„Snažím sa predstaviť si, ako by som sa cítila, keby som urobila niečo nesprávne. Cítila by som sa lepšie? Možno áno, ale len chvíľu. Viem, že neskôr by som sa cítila veľmi zle. Stojí mi to za to? Určite nie.“ ​(Sophia)

Biblický vzor: Pavol. Tento apoštol priznal, že mal zlé sklony, ale usiloval sa mať ich pod kontrolou. Napísal: „Bijem svoje telo a vediem ho ako otroka.“ ​(1. Korinťanom 9:27)

Záver: Je len na tebe, čo s pokušením urobíš.

Pamätaj na to, že žiadne pokušenie netrvá večne. „Veľa vecí, ktoré ma lákali na strednej, pre mňa dnes už nič neznamenajú,“ hovorí Melissa, ktorá má 20 rokov. „Keď nad tým uvažujem, uisťuje ma to, že aj moje terajšie pokušenia raz budú za mnou a ja budem rada, že som im nepodľahla.“