Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pokušeniu môžete odolať!

Pokušeniu môžete odolať!

„Pôvodne som nemal v úmysle pozerať pornografiu, ale keď som bol na internete, otvorilo sa mi reklamné okno. Klikol som naň, ani neviem prečo.“ (CODY) *

„Jedna atraktívna kolegyňa začala so mnou flirtovať. Raz mi navrhla, aby sme šli do hotela trošku ‚sa zabaviť‘. Hneď mi bolo jasné, čo má na mysli.“ (DYLAN)

„JEDINÝ spôsob, ako sa zbaviť pokušenia, je podľahnúť mu.“ Tento známy výrok vystihuje, ako sa niektorí ľudia stavajú k pokušeniu — radi mu podľahnú. Iní sa zas na pokušenie pozerajú ako na nepriateľa, ktorého úprimne túžia poraziť. Aký je váš názor? Mali by ste sa pokušeniam poddávať alebo s nimi bojovať?

Je jasné, že nie všetky pokušenia nás privedú do veľkých problémov. Keď si dáme jeden koláčik navyše, pravdepodobne nám to nezničí život. No keď sa poddáme iným lákadlám — hlavne tým, ktoré vedú k nemravnosti —, môže to mať katastrofálne následky. Biblia varuje: „Každý, kto cudzoloží... ničí svoju vlastnú dušu.“ (Príslovia 6:32, 33)

Ako by ste mali zareagovať, ak vás prekvapí nejaké nemravné pokušenie? Biblia radí: „To, čo chce Boh, je vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva, aby každý z vás vedel, ako sa ujať vlády nad svojou nádobou v posvätení a cti.“ (1. Tesaloničanom 4:3, 4) Čo vám pomôže mať takú pevnú vôľu a odolať pokušeniu? Pouvažujte o nasledujúcich troch krokoch.

1. krok: Dávajte pozor, na čo sa pozeráte

Ak sa budete pozerať na erotický materiál, roznieti to vo vás nevhodné túžby. Ježiš potvrdil, že naše túžby ovplyvňuje to, na čo sa pozeráme. Povedal: „Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ Aby nám Ježiš pomohol vidieť, že je nutné podniknúť rozhodné kroky, použil nasledujúcu hyperbolu: „Ak ťa teda tvoje pravé oko privádza k potknutiu, vylúp ho a odhoď od seba.“ (Matúš 5:28, 29) Čo tým myslel? Ak chceme odolať pokušeniu, nesmieme dovoliť svojim očiam pozerať sa na dráždivý materiál.

Ak zbadáte niečo erotické, odvráťte pohľad

 Predstavte si, že by vám zrak padol na oslepujúce žiarenie, ktoré vzniká pri zváraní. Čo by ste urobili? Neodvrátili by ste pohľad? Určite áno! Inak by ste si totiž mohli vážne poškodiť zrak. Podobne ak vám oči padnú na niečo erotické — v tlačenej podobe, na obrazovke alebo naživo —, rýchlo odvráťte zrak. Ochránite si tým myseľ. Juan, ktorý bol kedysi závislý od pornografie, hovorí: „Keď vidím nejakú atraktívnu ženu, často cítim pokušenie obzrieť sa za ňou. No prinútim sa odvrátiť zrak a poviem si: Pomodli sa k Jehovovi a urob to hneď! Keď sa pomodlím, nutkanie pominie.“ (Matúš 6:9, 13; 1. Korinťanom 10:13)

Dobrý príklad nám dal aj bohabojný Jób. Povedal: „So svojimi očami som uzavrel zmluvu. Ako by som teda mohol prejavovať pozornosť panne?“ (Jób 31:1) Mohli by ste urobiť niečo podobné?

Vyskúšajte: Ak vám zrak padne na niečo erotické, okamžite odvráťte pohľad. Napodobnite jedného z pisateľov Biblie, ktorý v modlitbe prosil Boha: „Daj prejsť mojim očiam pomimo, aby nevideli to, čo je bezcenné.“ (Žalm 119:37)

2. krok: Dávajte pozor, o čom premýšľate

Sme nedokonalí, a preto z času na čas bojujeme s nesprávnymi túžbami. V Biblii sa píše: „Každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou. Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech.“ (Jakub 1:14, 15) Čo môžete urobiť, aby vás nevtiahol tento vír žiadostí?

Keď vám napadnú nemravné myšlienky, pomodlite sa

Keď sa vám v mysli vynoria nesprávne túžby, pamätajte, že je na vás, ako na ne zareagujete. Bojujte proti nim. Snažte sa ich vypudiť z mysle. Neživte nemravné predstavy. Troy, ktorý bol závislý od pornografie na internete, hovorí: „Nesprávne myšlienky som sa usiloval vypudiť z mysle tým, že som sa snažil myslieť na niečo vhodné. Nebolo to ľahké. Mnohokrát som zlyhal. No nakoniec som sa naučil mať svoje myšlienky pod kontrolou.“ Elsa, ktorá bojovala s nemravným pokušením ako tínedžerka, spomína:  „Nesprávne myšlienky mi pomáhalo zahnať to, že som sa zamestnávala inými vecami a modlila sa k Jehovovi.“

Vyskúšajte: Keď vašu myseľ zaplavujú nemravné myšlienky, okamžite sa pomodlite. Bojujte proti nim tým, že budete uvažovať o tom, „čo je pravé, čo si zasluhuje vážny záujem, čo je spravodlivé, čo je cudné, čo je hodné lásky, o čom sa dobre hovorí“, a o „každej cnosti a každej veci hodnej chvály“. (Filipanom 4:8)

3. krok: Urobte preventívne opatrenia

Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. Keď sa pokušenie a nevhodné túžby vynoria v nesprávnej chvíli, môžeme sa ľahko dostať do problémov. (Príslovia 7:6–23) Ako sa tomu dá predísť?

„Na internet chodím, len keď nie som doma sám“

Biblia dáva múdru radu: „Rozumný je ten, kto uvidel nešťastie a ide sa skryť, ale neskúsení išli ďalej a musia trpieť trest.“ (Príslovia 22:3) Preto uvažujte dopredu. Snažte sa predvídať situácie, ktoré by mohli predstavovať problém, a vyhnite sa im. (Príslovia 7:25) Filipe, ktorý prekonal závislosť od pornografie, hovorí: „Počítač som dal na miesto, kde ho môže každý vidieť, a nainštaloval som si filter internetových stránok. Na internet chodím, len keď nie som doma sám.“ Podobne sa vyjadril aj Troy, ktorého sme už spomínali: „Vyhýbam sa filmom s erotickým podtónom a nestýkam sa s ľuďmi, ktorí bez zábran hovoria o sexe. Nechcem sa zbytočne vystavovať nebezpečenstvu.“

Vyskúšajte: Čestne zhodnoťte, kde sú vaše slabé miesta, uvažujte dopredu a snažte sa vyhýbať situáciám, v ktorých by ste sa mohli dostať do pokušenia. (Matúš 6:13)

NEVZDÁVAJTE SA!

Čo ak napriek všetkému úsiliu niekedy pokušeniu podľahnete? Nehádžte flintu do žita a pokračujte v boji. V Biblii sa píše: „Spravodlivý môže padnúť i sedemkrát, a určite vstane.“ (Príslovia 24:16) Náš nebeský Otec si praje, aby sme vstali. Prijmite pomoc, ktorú nám poskytuje. Neprestaňte sa modliť. Posilňujte si vieru štúdiom jeho Slova. Odhodlanie robiť to, čo je správne, si posilníte aj návštevou kresťanských zhromaždení. Boh nám dáva tento povzbudzujúci sľub: „Ja ťa upevním. Ja ti skutočne pomôžem.“ (Izaiáš 41:10)

Cody, ktorého sme spomínali v úvode článku, sa vyjadril: „Zvíťaziť nad zlozvykom pozerať pornografiu ma stálo veľa síl. Veľakrát som zlyhal, ale s Božou pomocou sa mi podarilo zvíťaziť.“ Dylan, ktorého sme tiež spomínali v úvode, hovorí: „Bolo veľmi ľahké skončiť s kolegyňou v posteli, ale odolal som a nenechal sa zviesť. Mať čisté svedomie je nádherný pocit. Čo je ešte dôležitejšie, viem, že Jehova je na mňa hrdý.“

Keď budete aj vy pevní a odoláte pokušeniu, môžete si byť istí, že Boh bude hrdý aj na vás! (Príslovia 27:11)

^ 2. ods. Mená v tomto článku boli zmenené.