Druhý Timotejovi 2:1–26

2  Syn môj,+ čerpaj silu z nezaslúženej láskavosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi,  a to, čo si počul odo mňa a čo potvrdili mnohí svedkovia,+ zveruj verným ľuďom, ktorí budú dostatočne spôsobilí vyučovať iných.  Ako dobrý vojak+ Krista Ježiša buď ochotný trpieť.+  Žiadny vojak sa nezapletá do obchodných záležitostí,* lebo chce získať schválenie toho, kto ho najal.  A v hrách nikto nezíska cenu,* ak nesúťaží podľa pravidiel.+  Roľník, ktorý ťažko pracuje, má dostať podiel z úrody ako prvý.  Premýšľaj o mojich slovách. Pán ti pomôže porozumieť všetkému.*  Pamätaj, že podľa dobrej správy, ktorú zvestujem, bol Ježiš Kristus Dávidovým potomkom*+ a bol vzkriesený z mŕtvych.+  Pre túto správu trpím a som v putách ako nejaký zločinec.+ Ale Božie slovo nie je spútané.+ 10  Preto som ochotný to všetko znášať kvôli vyvoleným,+ aby aj oni dosiahli záchranu prostredníctvom Krista Ježiša a získali večnú slávu. 11  To, čo teraz poviem, je spoľahlivé: Ak sme s ním zomreli, budeme s ním aj žiť.+ 12  Ak vytrváme, budeme s ním aj vládnuť ako králi.+ Ak ho zaprieme, aj on nás zaprie.+ 13  Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba. 14  Pripomínaj im to a poučuj ich* pred Bohom, aby sa nehádali o slová, lebo to vôbec nie je užitočné, ale je to na škodu* tých, čo počúvajú. 15  Veľmi sa snaž, aby si sa predstavil Bohu ako schválený,* ako robotník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne zaobchádza so slovom pravdy.+ 16  Vyhýbaj sa prázdnym a bezbožným rečiam,+ lebo povedú k stále väčšej bezbožnosti 17  a budú sa šíriť ako sneť.* Šíria ich ľudia ako Hymeneos a Filetos.+ 18  Títo muži sa odchýlili od pravdy. Hovoria, že vzkriesenie už nastalo,+ a podvracajú vieru niektorých. 19  Boh však položil pevný základ, ktorý je neotrasiteľný a má na sebe pečať so slovami: „Jehova* pozná tých, čo mu patria“+ a „Nech sa odvráti od nespravodlivosti každý, kto vzýva Jehovovo* meno“.+ 20  Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny sú na dôstojné použitie, druhé na nedôstojné.* 21  Ak si niekto zachováva odstup od týchto druhých nádob, bude nádobou na dôstojné použitie, posvätenou, užitočnou svojmu majiteľovi, pripravenou na každé dobré dielo. 22  Pred túžbami mladosti utekaj a snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca. 23  Nepúšťaj sa do hlúpych a nezmyselných debát,+ veď vieš, že vyvolávajú iba hádky. 24  Pánov otrok sa však nemá hádať, ale má byť ku všetkým láskavý,*+ spôsobilý vyučovať a má sa ovládať, aj keď mu krivdia.+ 25  Tých, čo odporujú, má poučovať s miernosťou.+ Možno im Boh dovolí, aby robili pokánie,* a tak prišli k presnému poznaniu pravdy.+ 26  Možno si uvedomia, že Diabol ich zaživa chytil, aby konali jeho vôľu, spamätajú sa a uniknú z jeho pasce.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „do záležitostí bežného života“.
Al. „veniec“.
Al. „dá dobrý úsudok vo všetkom“.
Dosl. „z Dávidovho semena“.
Al. „ale ničí to; podvracia to“.
Al. „a dôkladne im svedč“.
Al. „osvedčený“.
Al. „gangréna“.
Al. „na bežné“.
Al. „taktný; ohľaduplný“.
Al. „Možno Boh dá, aby zmenili názor“.