Prvý Korinťanom 9:1–27

  • Apoštol Pavol ide príkladom (1 – 27)

    • „Nenasadíš náhubok býkovi“ (9)

    • Beda, keby neoznamoval dobrú správu (16)

    • Každému všetkým (19 – 23)

    • Sebaovládanie v pretekoch o život (24 – 27)

9  Nie som slobodný? Nie som apoštol? Nevidel som Ježiša, nášho Pána?+ Nie ste mojím dielom v službe Pánovi?  Ak aj pre iných nie som apoštolom, pre vás určite som. Vy ste pečaťou, ktorá potvrdzuje, že som Pánovým apoštolom.  Toto je moja obhajoba pred tými, ktorí ma súdia:  Nemáme právo jesť a piť?  Nemáme právo brať so sebou veriacu manželku,*+ tak ako ostatní apoštoli a tiež Pánovi bratia+ a Kéfas?*+  Alebo len ja s Barnabášom+ si musíme zarábať na živobytie?  Kto slúži vo vojsku na vlastné náklady? Kto vysadí vinicu a neje z jej ovocia?+ Alebo kto pasie stádo a nepije z jeho mlieka?  Je to, čo hovorím, len ľudský pohľad? Nehovorí to aj Zákon?  V Mojžišovom Zákone sa píše: „Nenasadíš náhubok býkovi, keď mláti obilie.“+ Dal Boh tento zákon kvôli býkom? 10  Nehovorí to skôr kvôli nám? Bolo to napísané pre nás, lebo ten, kto orie, i ten, kto mláti, to má robiť s nádejou, že dostane svoj podiel z úrody. 11  Zasiali sme medzi vami duchovné veci. Bolo by zlé žať od vás hmotnú podporu?+ 12  Ak majú iní právo na podporu od vás, nemáme ho tým skôr my? My sme však toto právo nevyužili.+ Naopak, všetko znášame, len aby sme dobrej správe o Kristovi nekládli prekážky.+ 13  Neviete, že tí, ktorí konajú svätú službu, jedia z toho, čo je v chráme, a tí, ktorí slúžia pri oltári, dostávajú podiel z obetí na oltári?+ 14  Tak aj Pán prikázal, aby tí, čo oznamujú dobrú správu, z dobrej správy aj žili.+ 15  Ja som však nič z toho nevyužil.+ Nepíšem to preto, aby ste to teraz pre mňa robili, lebo by som radšej zomrel, ako sa dal obrať o tento dôvod na chválu.+ 16  Keď oznamujem dobrú správu, nemám dôvod chváliť sa, je to moja povinnosť. Ale beda mi, keby som ju neoznamoval!+ 17  Ak to robím ochotne, mám odmenu. Ak to robím proti svojej vôli, aj tak je to povinnosť,* ktorá mi bola zverená.+ 18  A čo je mojou odmenou? To, že keď oznamujem dobrú správu, robím to bezplatne a nevyužívam všetko, na čo mám pri jej zvestovaní právo. 19  Lebo hoci som slobodný, urobil som zo seba otroka všetkých, aby som získal čo najviac ľudí. 20  Pre Židov som sa stal Židom, aby som získal Židov.+ Pre tých, ktorí sú pod Zákonom, som bol aj ja ako pod Zákonom (hoci nie som pod Zákonom), aby som získal tých pod Zákonom.+ 21  Pre tých, ktorí sú bez Zákona, som bol ako bez Zákona (hoci pred Bohom nie som bez zákona, lebo žijem pod Kristovým zákonom),+ aby som získal tých bez Zákona. 22  Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých.+ Pre ľudí každého druhu som sa stal všetkým a urobil som, čo sa len dalo, aby som zachránil aspoň niektorých. 23  Všetko robím pre dobrú správu, aby som sa o ňu mohol podeliť s druhými.+ 24  Neviete, že i keď na pretekoch bežia všetci bežci, iba jeden dostane cenu? Bežte tak, aby ste ju získali.+ 25  Každý účastník pretekov* sa ovláda vo všetkom. Oni to robia preto, aby získali pominuteľnú korunu,*+ ale my korunu, ktorá sa nepominie.+ 26  A preto nebežím bezcieľne.+ Svojimi päsťami mierim tak, aby som neudieral do vzduchu, 27  ale bijem* svoje telo+ a vediem ho ako otroka, aby som ja, ktorý zvestujem iným, sám neprišiel o Božiu priazeň.*

Poznámky pod čiarou

Al. „manželku, ktorá je sestrou“.
Iné meno apoštola Petra.
Al. „správcovstvo“.
Al. „športovec“.
Al. „veniec“.
Al. „trestám; tvrdo zaobchádzam so“.
Al. „nebol diskvalifikovaný“.