Príslovia 29:1–27

  • Nevychované dieťa robí rodičom hanbu (15)

  • Bez videnia od Boha sa ľud správa neviazane (18)

  • „Hnevlivý človek vyvoláva spory“ (22)

  • „Kto je pokorný, získa slávu“ (23)

  • „Strach z ľudí je pascou“ (25)

29  Kto aj po opakovanom karhaní zostáva zatvrdený,*+bude náhle zlomený a už sa neuzdraví.+   Keď sú pri moci spravodliví, ľud sa raduje,ale keď vládne niekto zlý, ľud vzdychá.+   Kto miluje múdrosť, robí radosť svojmu otcovi,+ale kto sa stýka s prostitútkami, premrhá svoj majetok.+   Spravodlivosťou kráľ upevňuje krajinu,+ale kto berie úplatky, vrhá ju do skazy.   Kto lichotí svojmu blížnemu,hádže mu pod nohy sieť.+   Zlý človek sa chytá do pasce vlastným previnením,+ale spravodlivý kričí od radosti a teší sa.+   Spravodlivému záleží na právach chudobných,+ale zlý sa o ne nezaujíma.+   Posmievači roznecujú v meste nepokoje,+kým múdri utišujú hnev.+   Keď sa múdry človek pustí do sporu s hlupákom,k ničomu to nepovedie, bude z toho len krik a posmech.+ 10  Krvilační ľudia nenávidia bezúhonného*+a čestných sa snažia pripraviť o život.* 11  Hlupák dáva voľný priechod svojmu hnevu,*+ale múdry človek ho má pod kontrolou.+ 12  Keď vládca načúva klamstvám,všetci jeho sluhovia budú skazení.+ 13  Chudobný človek a utláčateľ majú jedno spoločné:* Jehova dáva ich očiam svetlo.* 14  Keď kráľ súdi chudobných spravodlivo,+jeho trón bude stáť naveky.+ 15  Prút* a karhanie dávajú múdrosť,+ale dieťa, ktoré si môže robiť, čo chce, robí svojej matke hanbu. 16  Keď pribúda zlých ľudí, pribúda aj previnení,ale spravodliví budú svedkami ich pádu.+ 17  Vychovávaj svojho syna a prinesie ti pokoj,bude ti robiť veľkú radosť.+ 18  Ak nie je videnie,* ľud sa začína správať neviazane,+ale tí, čo dodržujú zákon, sú šťastní.+ 19  Sluhu nemožno napraviť slovami,hoci rozumie, neposlúchne.+ 20  Vidíš niekoho, kto hovorí unáhlene?+ Hlupák má lepšie vyhliadky ako on.+ 21  Ak sluhu od mladosti rozmaznávajú,nakoniec sa z neho stane nevďačník. 22  Hnevlivý človek vyvoláva spory,+a kto sa rýchlo nahnevá, dopustí sa mnohých priestupkov.+ 23  Pýcha človeka poníži,+ale kto je pokorný,* získa slávu.+ 24  Kto napomáha zlodejovi, nenávidí sám seba. Aj keď počuje výzvu svedčiť,* nič nepovie.+ 25  Strach z ľudí je pascou,*+ale kto dôveruje Jehovovi, bude v bezpečí.+ 26  Mnohí žiadajú o stretnutie s* vládcom,ale je to Jehova, kto zaistí človeku spravodlivosť.+ 27  Nespravodlivý človek sa hnusí spravodlivému,+a kto sa správa čestne, sa hnusí zlému.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zatvrdzuje svoju šiju“.
Al. „nevinného“.
Al. možno „ale čestní sa mu snažia zachrániť život“.
Al. „svojim pocitom“, dosl. „celému svojmu duchu“.
Dosl. „sa stretajú“.
Čiže dáva im život.
Al. „Usmerňovanie; Trest“.
Al. „zjavenie; Božie vedenie“.
Dosl. „ponížený duchom“.
Al. „prísahu spojenú s kliatbou“.
Al. „Chvieť sa pred ľuďmi kladie osídlo“.
Al. možno „sa usilujú o priazeň“, dosl. „hľadajú tvár“.