Daniel 1:1–21

  • Babylončania obliehajú Jeruzalem (1, 2)

  • Vzdelávanie urodzených chlapcov v zajatí (3 – 5)

  • Vernosť štyroch mladých Hebrejov vyskúšaná (6 – 21)

1  V treťom roku vlády judského kráľa Jehojakima+ pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor* k Jeruzalemu a obľahol ho.+  Jehova mu vydal judského kráľa Jehojakima do rúk+ a s ním aj niektoré predmety z domu* pravého Boha. Nabuchodonozor ich odniesol do krajiny Šineár,*+ do domu* svojho boha. Uložil ich v pokladnici svojho boha.+  Potom kráľ prikázal hlavnému dvornému úradníkovi Ašpenázovi, aby mu priviedol niektorých Izraelitov,* najmä takých, čo majú kráľovský alebo urodzený pôvod.+  Mali to byť chlapci* bez jedinej chybičky, pekného vzhľadu, múdri, učenliví a bystrí,+ ktorí by mohli slúžiť v kráľovskom paláci. Hlavný dvorný úradník ich mal naučiť písmo a jazyk Chaldejcov.  Kráľ tiež prikázal, aby dostávali denný prídel z lahôdok a vína z jeho stola. Mali sa tri roky školiť* a potom vstúpiť do kráľovských služieb.  Boli medzi nimi niektorí z kmeňa* Júda: Daniel,*+ Chananjah,* Mišael* a Azariah.*+  Hlavný dvorný úradník im dal mená:* Danielovi dal meno Baltazár,+ Chananjahovi Šadrach, Mišaelovi Méšach a Azariahovi Abednego.+  Ale Daniel sa v srdci rozhodol, že sa neznečistí kráľovými lahôdkami ani jeho vínom. A tak poprosil* hlavného dvorného úradníka, aby sa nimi nemusel znečistiť.  A pravý Boh podnietil hlavného dvorného úradníka, aby prejavil Danielovi priazeň* a milosrdenstvo.+ 10  Ale hlavný dvorný úradník povedal Danielovi: „Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil, čo máte jesť a piť. Čo ak uvidí, že vyzeráte horšie ako ostatní chlapci* vo vašom veku? Kráľ ma dá za to sťať.“ 11  Ale Daniel povedal mužovi, ktorému hlavný dvorný úradník zveril Daniela, Chananjaha, Mišaela a Azariaha: 12  „Podrob, prosím, svojich služobníkov skúške. Nech nám desať dní dávajú jesť zeleninu a piť vodu. 13  Potom porovnaj, ako vyzeráme my a ako vyzerajú chlapci,* ktorí jedia kráľove lahôdky. Podľa toho sa rozhodni, čo s nami urobíš.“ 14  On s ich návrhom súhlasil a na desať dní ich podrobil skúške. 15  Po desiatich dňoch vyzerali lepšie a zdravšie* ako všetci chlapci,* ktorí jedli kráľove lahôdky. 16  Opatrovník im teda naďalej dával zeleninu namiesto kráľových lahôdok a vína. 17  Pravý Boh dal tým štyrom chlapcom* múdrosť, poznanie a pochopenie každého písaného slova. Daniel dostal aj schopnosť rozumieť rôznym videniam a snom.+ 18  Keď uplynul čas, ktorý určil kráľ,+ hlavný dvorný úradník ich priviedol pred Nabuchodonozora. 19  Kráľ sa s nimi porozprával a videl, že v celej tej skupine nie je nikto ako Daniel, Chananjah, Mišael a Azariah.+ A tak začali slúžiť kráľovi. 20  Vždy, keď sa ich kráľ pýtal na nejakú vec, ktorá si vyžadovala múdrosť a porozumenie, zistil, že desaťkrát prevyšujú všetkých mágov a zaklínačov+ v celej jeho ríši. 21  A Daniel tam zostal až do prvého roku vlády kráľa Kýra.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Nebukadnesar“.
Al. „z chrámu“.
Čiže do Babylonie.
Al. „do chrámu“.
Dosl. „synov Izraela“.
Dosl. „deti“.
Al. možno „Mali ich tri roky živiť“.
Význ. „Jehova pomohol“.
Možný význam „kto je ako Boh?“
Význ. „Jehova prejavil priazeň“.
Dosl. „zo synov“.
Význ. „môj sudca je Boh“.
Čiže babylonské mená.
Al. „stále prosil“.
Al. „láskavosť“.
Dosl. „deti“.
Dosl. „deti“.
Dosl. „tuční telom“.
Dosl. „deti“.
Dosl. „deťom“.