Prvý Tesaloničanom 5:1–28

5  Bratia, o časoch a obdobiach vám netreba písať.  Veď sami dobre viete, že Jehovov* deň+ príde ako zlodej v noci.+  Keď budú ľudia hovoriť: „Je mier a bezpečie!“, vtedy na nich zrazu príde zničenie+ ako pôrodné bolesti na tehotnú ženu a určite neuniknú.  Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil, ako denné svetlo prekvapí zlodejov,  lebo všetci ste synmi svetla a synmi dňa.+ Nepatríme noci ani tme.+  Nespime teda ako ostatní,+ ale bdejme+ a uvažujme triezvo.*+  Lebo tí, čo spia, spia v noci a tí, čo sa opíjajú, pijú v noci.+  Ale my, čo patríme dňu, uvažujme triezvo a oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej na záchranu.+  Veď Boh si nás nevybral, aby sme pocítili jeho hnev, ale aby sme boli zachránení+ prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista. 10  On zomrel za nás,+ aby sme spolu s ním žili, či budeme bdieť, alebo spať.*+ 11  Preto sa navzájom povzbudzujte* a podporujte,+ ako to aj robíte. 12  Bratia, prosíme vás, majte v úcte tých, ktorí medzi vami namáhavo pracujú, vedú vás v Pánovom diele a napomínajú vás. 13  Mimoriadne si ich vážte a milujte ich pre prácu, ktorú robia.+ Nažívajte spolu v pokoji.+ 14  A vyzývame vás, bratia, napomínajte* neporiadnych,+ utešujte skľúčených,* podopierajte slabých a buďte trpezliví ku všetkým.+ 15  Dávajte si pozor, aby nikto nikomu neodplácal zlé zlým,+ ale vždy sa snažte robiť dobro spoluveriacim aj ostatným.+ 16  Vždy sa radujte.+ 17  Neustále sa modlite.+ 18  Za všetko ďakujte.+ Veď Boh si praje, aby ste to robili, lebo ste nasledovníci Krista Ježiša. 19  Neuhášajte oheň ducha.+ 20  Nepohŕdajte proroctvami.+ 21  Všetko skúmajte+ a toho, čo je dobré, sa držte. 22  Vyhýbajte sa zlu v akejkoľvek podobe.+ 23  Nech vás Boh pokoja úplne posvätí, aby váš duch, duša* i telo boli v čase prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista zdravé a čisté v každom ohľade.+ 24  Ten, kto vás povoláva, je verný – on to urobí. 25  Bratia, modlite sa za nás.+ 26  Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom. 27  Zaväzujem vás prísahou v mene Pána, aby ste tento list prečítali všetkým bratom.+ 28  Nech ste požehnaní nezaslúženou láskavosťou nášho Pána Ježiša Krista.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „buďme triezvi“.
Al. „spať v smrti“.
Al. „utešujte“.
Al. „vystríhajte; varujte“.
Al. „tých, čo stratili silu“.
Al. „život“. Pozri Slovník pojmov.