Rimanom 12:1–21

  • Prinášať svoje telo ako živú obeť (1, 2)

  • Rôzne dary, ale jedno telo (3 – 8)

  • Ako majú žiť praví kresťania (9 – 21)

12  Preto keď vieme, aký je Boh súcitný, vyzývam vás, bratia, aby ste svoje telá prinášali+ ako živú obeť, svätú+ a príjemnú Bohu, aby ste mu slúžili* so silou rozumu.*+  Už sa nedajte formovať týmto svetom,* ale premieňajte sa pretváraním svojho zmýšľania,+ aby ste sa presvedčili,+ čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a dokonalé.  Keďže mi bola prejavená nezaslúžená láskavosť, obraciam sa na každého z vás, aby si o sebe nemyslel viac, ako treba,+ ale aby mal na seba triezvy pohľad, podľa viery, ktorú mu Boh dal.*+  Lebo ako má naše telo mnoho častí,+ ale všetky nemajú rovnakú úlohu,  tak aj nás je mnoho, ale v spojení s Kristom sme jedno telo a jednotlivo sme časťami, ktoré patria k sebe.+  Vďaka Božej nezaslúženej láskavosti sme dostali rôzne dary:+ Ak dar prorokovania, tak prorokujme podľa viery, ktorú sme dostali,  ak dar slúžiť iným, tak slúžme, ak má niekto dar vyučovať, nech vyučuje,+  kto má dar povzbudzovať,* nech povzbudzuje,+ kto dáva,* nech dáva štedro,+ kto vedie zbor, nech to robí usilovne,*+ kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.+  Vaša láska nech nie je pokrytecká.+ Majte odpor k tomu, čo je zlé,+ lipnite na tom, čo je dobré. 10  Vrúcne milujte jeden druhého bratskou láskou. Buďte prví* v prejavovaní vzájomnej úcty.+ 11  Buďte usilovní,* a nie leniví.*+ Buďte zanietení duchom.+ Usilovne pracujte* pre Jehovu.*+ 12  Radujte sa z nádeje. Znášajte ťažkosti.*+ Vytrvávajte v modlitbe.+ 13  Deľte sa s bratmi* o to, čo máte, podľa toho, čo potrebujú.+ Buďte pohostinní.+ 14  Žehnajte tých, ktorí vás prenasledujú,+ žehnajte a nepreklínajte.+ 15  Radujte sa s tými, ktorí sa radujú, plačte s tými, ktorí plačú. 16  Zmýšľajte o druhých tak ako o sebe.* Nebuďte pyšní,* ale dajte sa viesť pokorou.*+ Nepovažujte sami seba za múdrych.+ 17  Nikomu neodplácajte zlé zlým.+ Usilujte sa o to, čo je dobré z pohľadu všetkých ľudí. 18  Ak je to možné a záleží to na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi.+ 19  Sami sa nepomstite, milovaní, ale nechajte na Boha, aby prejavil svoj hnev,+ lebo je napísané: „‚Moja je pomsta, ja odplatím,‘ hovorí Jehova.“*+ 20  Ale „keď je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, keď je smädný, daj mu piť, lebo keď to urobíš, zhrnieš mu na hlavu žeravé uhlíky“.*+ 21  Nedaj sa premôcť zlom, ale premáhaj zlo dobrom.+

Poznámky pod čiarou

Al. „preukazovali svätú službu“.
Al. „s využitím rozumových schopností“.
Al. „týmto systémom vecí; týmto vekom“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „udelil“.
Al. „nabádať“.
Al. „prispieva“.
Al. „horlivo; s celou vážnosťou“.
Al. „iniciatívni“.
Al. „horliví“.
Al.: „Neponevierajte sa pri tom, čo robíte.“
Al. „Slúžte ako otroci“.
Al. „súženie“.
Dosl. „so svätými“.
Al.: „Majte k druhým rovnaký postoj ako k sebe.“
Al. „Neživte v sebe povýšenecké myšlienky“.
Al.: „Nemyslite na vysoké veci, ale dajte sa viesť nízkymi vecami.“
Čiže obmäkčíš jeho srdce a zmierniš jeho hnev.