Prejsť na článok

Ako je financovaná činnosť Jehovových svedkov?

Ako je financovaná činnosť Jehovových svedkov?

Naša celosvetová činnosť je financovaná hlavne z dobrovoľných darov Jehovových svedkov. * Na miestach, kde sa stretávame, sú schránky na dobrovoľné dary. Ďalšie spôsoby, ako prispieť, sú na našej stránke jw.org v časti Dary. Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce prispieť na celosvetovú činnosť alebo na úhradu miestnych výdavkov, prípadne na oboje.

Od Jehovových svedkov sa neočakáva, že budú dávať desiatky ani že budú prispievať určitým percentom zo svojho príjmu. (2. Korinťanom 9:7) Nikdy nerobíme zbierky ani nevyberáme vstupné na naše zhromaždenia. Neberieme peniaze za krsty, pohreby či svadby ani za nijaké iné náboženské služby. Nezískavame peniaze prostredníctvom žiadnych charitatívnych podujatí, nevyberáme peniaze do zvončeka ani nijako inak nežiadame o finančné dary. Mená darcov nikdy nezverejňujeme. (Matúš 6:2–4) Naša webová stránka ani publikácie neobsahujú žiadnu reklamu, z ktorej by sme mohli mať zisk.

Každý zbor mesačne zverejňuje finančnú správu na zhromaždeniach, ktoré sú prístupné verejnosti. Účtovné záznamy každého zboru sa pravidelne kontrolujú, a tak sa darované prostriedky vždy používajú správne. (2. Korinťanom 8:20, 21)

Ako možno prispieť

 • Schránky na dary: Finančný dar je možné vložiť do schránky na dary v sále Kráľovstva, v zjazdovej sále alebo na inom mieste, kde sa konajú naše zhromaždenia či zjazdy.

 • Prispievanie cez internet: Možnosti, ako prispieť online, * sú uvedené na našej stránke jw.org v časti Dary. (Nájdete v časti „O nás“.) Niektorí Jehovovi svedkovia sa rozhodli prispievať online každý mesiac. (1. Korinťanom 16:2)

 • Iné formy darov: Niektoré druhy darov si vyžadujú určité plánovanie. Okrem peňažných darov a cenností existujú aj iné spôsoby, ako hmotne podporiť celosvetovú činnosť Jehovových svedkov. Majetok alebo peniaze možno odkázať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia aj v závete. Závet musí byť napísaný v súlade so zákonnými požiadavkami. Bez ohľadu na druh daru a spôsob darovania je dobré čo najskôr sa skontaktovať s pobočkou, ktorá dohliada na zvestovateľskú činnosť na území, kde žijete. Tak zistíte, ktoré z uvedených možností sú dostupné. Právne požiadavky a daňové zákony sa menia, preto je dobré vopred sa poradiť s právnikom a daňovým poradcom. Tak si budete môcť zvoliť najlepší spôsob darovania. K týmto iným formám darov patria:

  • bankové kontá

  • poistenie a dôchodkové zabezpečenie

  • nehnuteľnosti

  • akcie a dlhopisy

  • závet

Ďalšie informácie nájdete na stránke jw.org v časti „Dary“.

^ 1. ods. Na našu činnosť niekedy prispejú aj ľudia, ktorí nie sú Jehovovými svedkami.