Prejsť na článok

GLOBÁLNE SPRÁVY

Jehovovi svedkovia väznení za svoju vieru – prehľad

Jehovovi svedkovia väznení za svoju vieru – prehľad

Zoznam krajín, kde sú Jehovovi svedkovia uväznení za svoju vieru. Štatistika je z februára 2024.

KRAJINA

POČET

DÔVOD

Eritrea

36

  • náboženská činnosť

  • bez uvedenia dôvodu

Krym

12

  • náboženská činnosť

Rusko

115

  • náboženská činnosť

Singapur

12

  • výhrada svedomia

Iné krajiny

viac ako 21

  • náboženská činnosť

Spolu

viac ako 196

 

Podľa článku 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach patrí „právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva“ k základným ľudským právam. a V niektorých krajinách je však Jehovovým svedkom toto základné právo odopierané, sú nespravodlivo väznení a dokonca musia znášať kruté zaobchádzanie. Najčastejšie sú posielaní do väzenia preto, že žijú v súlade so svojou vierou. Ďalší sú väznení, lebo im svedomie nedovoľuje nastúpiť vojenskú službu.

a Pozri aj Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, článok 18, a Európsky dohovor o ľudských právach, článok 9.