Prvá Mojžišova 14:1–24

14  V tom čase šineársky+ kráľ Amrafel, ellasársky kráľ Arjoch, elamský+ kráľ Kedorlaomer+ a gojímsky kráľ Tidál  viedli vojnu so sodomským+ kráľom Berom, gomorským+ kráľom Biršom, admaským kráľom Šinábom, cebojimským+ kráľom Šemeberom a s kráľom Bely, čiže Coáru.  Tí všetci* spojili svoje sily a zhromaždili sa v údolí Siddim,+ čiže pri Soľnom mori.*+  Dvanásť rokov slúžili Kedorlaomerovi, ale v 13. roku sa vzbúrili.  V 14. roku prišiel Kedorlaomer a králi, ktorí boli s ním, a porazili Refajovcov v Ašterot-Karnajime, Zúzov v Hame, Emov+ v Šáve-Kirjatajime  a Chorejcov+ na ich území od pohoria Seir+ až k El-Páranu, ktorý je pri pustatine.  Potom sa obrátili a prišli k En-Mišpátu, čiže ku Kádešu,+ a dobyli celé územie Amalekitov+ a Amorejcov,+ ktorí bývali v Chacacon-Tamare.+  Vtedy sa dali na pochod sodomský kráľ, gomorský kráľ, admaský kráľ, cebojimský kráľ a kráľ Bely, čiže Coáru, a v údolí Siddim sa rozostavili do bojového šíku  proti elamskému kráľovi Kedorlaomerovi, gojímskemu kráľovi Tidálovi, šineárskemu kráľovi Amrafelovi a ellasárskemu kráľovi Arjochovi+ – štyria králi proti piatim. 10  V údolí Siddim bolo veľa jám s asfaltom, a keď králi Sodomy a Gomory utekali, niektorí do nich padli a ostatní ušli do hôr. 11  Víťazi pobrali zo Sodomy a Gomory všetok majetok a potraviny a odišli.+ 12  Vzali aj Abramovho synovca Lóta, ktorý býval v Sodome,+ i jeho majetok a odtiahli. 13  Jeden muž, ktorý unikol, prišiel za Hebrejom Abramom a povedal mu, čo sa stalo. Abram vtedy býval* medzi veľkými stromami Amorejca Mamreho,+ ktorý mal dvoch bratov, Eškola a Anera.+ Títo muži boli Abramovi spojenci. 14  Keď sa Abram dopočul, že jeho synovca*+ zajali, zvolal svojich 318 vycvičených mužov, služobníkov narodených v jeho domácnosti, a prenasledoval útočníkov až po Dán.+ 15  V noci rozostavil svojich služobníkov, napadol nepriateľov a porazil ich. A prenasledoval ich až po Chóbu, ktorá leží severne od Damasku. 16  Získal späť všetok majetok, oslobodil svojho synovca* Lóta s jeho majetkom a vyslobodil aj ženy a ostatných zajatcov. 17  Keď sa Abram vracal po víťazstve nad Kedorlaomerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vyšiel mu v ústrety sodomský kráľ k údoliu Šáve, čiže ku Kráľovskému údoliu.+ 18  A Melchisedek,+ kráľ Sálema,+ kňaz Najvyššieho Boha,+ priniesol chlieb a víno. 19  Požehnal Abrama slovami: „Abram, nech ťa požehná Najvyšší Boh,Tvorca neba i zeme. 20  Chvála Najvyššiemu Bohu,ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov!“ A Abram mu dal desatinu zo všetkého.+ 21  Potom sodomský kráľ povedal Abramovi: „Vráť mi ľudí, ale majetok si nechaj.“ 22  Ale Abram odpovedal sodomskému kráľovi: „Prisahám pred* Najvyšším Bohom Jehovom, Tvorcom neba a zeme, 23  že nevezmem nič z toho, čo je tvoje, ani nitku, ani remienok z obuvi, aby si nemohol povedať: ‚Abram zbohatol vďaka mne.‘ 24  Z toho, čo ti patrí, nevezmem nič, iba to, čo zjedli mladí muži. No Aner, Eškol a Mamre,+ ktorí šli so mnou, nech si vezmú svoj podiel.“

Poznámky pod čiarou

Pravdepodobne sa vzťahuje na kráľov spomenutých v 1. verši.
Čiže pri Mŕtvom mori.
Al. „býval v stanoch“.
Dosl. „brata“.
Dosl. „brata“.
Dosl. „Dvíham ruku k“.