Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B5

Svätostánok a veľkňaz

Svätostánok

 1. 1 truhla (2Mo 25:10–22; 26:33)

 2. 2 opona (2Mo 26:31–33)

 3. 3 stĺp držiaci oponu (2Mo 26:31, 32)

 4. 4 Svätá (2Mo 26:33)

 5. 5 Najsvätejšia (2Mo 26:33)

 6. 6 záves (vchod do stanu) (2Mo 26:36)

 7. 7 stĺp držiaci záves (2Mo 26:37)

 8. 8 medený podstavec stĺpa (2Mo 26:37)

 9. 9 oltár na kadidlo (2Mo 30:1–6)

 10. 10 stôl na chlieb predloženia (2Mo 25:23–30; 26:35)

 11. 11 svietnik (2Mo 25:31–40; 26:35)

 12. 12 stanová plachta z ľanu (2Mo 26:1–6)

 13. 13 stanová plachta z kozej srsti (2Mo 26:7–13)

 14. 14 prikrývka z baraních koží (2Mo 26:14)

 15. 15 prikrývka z tuleních koží (2Mo 26:14)

 16. 16 dielcový rám (2Mo 26:15–18, 29)

 17. 17 strieborný podstavec dielcového rámu (2Mo 26:19–21)

 18. 18 priečna tyč (2Mo 26:26–29)

 19. 19 strieborný podstavec stĺpa (2Mo 26:32)

 20. 20 medená nádrž (2Mo 30:18–21)

 21. 21 oltár na zápalné obete (2Mo 27:1–8)

 22. 22 nádvorie (2Mo 27:17, 18)

 23. 23 záves (vchod na nádvorie) (2Mo 27:16)

 24. 24 ľanové plachty (ohrada nádvoria) (2Mo 27:9–15)

Veľkňaz

Odev izraelského veľkňaza je detailne opísaný v 28. kapitole 2. Mojžišovej