Prejsť na článok

Prejsť na obsah

10. OTÁZKA

Čo Biblia sľubuje do budúcnosti?

„Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej žiť navždy.“

(Žalm 37:29)

„Zem zostáva navždy.“

(Kazateľ 1:4)

„Zvrchovaný Pán Jehova navždy pohltí smrť a zotrie slzy z každej tváre.“

(Izaiáš 25:8)

„V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú počuť. V tom čase bude chromý skákať ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti. V pustatine vytrysknú vody a na púšti potoky.“

(Izaiáš 35:5, 6)

„Zotrie im každú slzu z očí a smrť už nebude a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť. Predošlé veci sa pominuli.“

(Zjavenie 21:4)

„Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich plody. Nebudú stavať, aby niekto iný býval, nebudú sadiť, aby niekto iný jedol. Veď môj ľud bude žiť tak dlho ako stromy a moji vyvolení sa budú naplno tešiť z plodov svojej práce.“

(Izaiáš 65:21, 22)