Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Predhovor

Svätá Biblia je list od Boha napísaný pre každého z nás. Ak ju budeme usilovne študovať, spoznáme jej Autora. (Ján 17:3; 2. Timotejovi 3:16) Na jej stránkach nám Boh Jehova odhaľuje svoj zámer s ľuďmi a so zemou. (1. Mojžišova 3:15; Zjavenie 21:3, 4)

Žiadna iná kniha nemá na život ľudí taký vplyv ako Biblia. Podnecuje nás, aby sme prejavovali rovnaké vlastnosti, aké má Jehova, napríklad lásku, milosrdenstvo alebo súcit. Vlieva ľuďom nádej a pomáha im, aby vytrvali aj v tých najťažších situáciách. A v každej dobe odhaľuje veci, ktoré v tomto svete nie sú v súlade s dokonalou Božou vôľou. (Žalm 119:105; Hebrejom 4:12; 1. Jána 2:15–17)

Biblia bola pôvodne napísaná v hebrejčine, aramejčine a gréčtine. V súčasnosti je celá alebo sčasti preložená do viac než 3 000 jazykov. Je to rozhodne najprekladanejšia a najrozšírenejšia kniha v dejinách. Ale to by nás vôbec nemalo prekvapovať, lebo Biblia predpovedala: „Táto dobrá správa o Kráľovstve [ktoré je hlavnou témou Biblie] sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.“ (Matúš 24:14)

Uvedomujeme si, aké je posolstvo Biblie dôležité, a preto bol naším cieľom preklad, ktorý by bol nielen verný pôvodnému textu Biblie, ale ktorý by aj jasne vyjadroval myšlienky a ľahko sa čítal. O tom, k akým jazykovým úpravám došlo v tomto revidovanom preklade, sa dočítate v dodatkoch „Zásady prekladania Biblie“, „Charakteristické črty tohto revidovaného prekladu“ a „Ako sa Biblia zachovala do súčasnosti“.

Túžbou všetkých, ktorí milujú a uctievajú Boha Jehovu, je mať presný a zrozumiteľný preklad Božieho Slova. (1. Timotejovi 2:4) Preto chceme, aby bol revidovaný Preklad nového sveta dostupný v čo najväčšom počte jazykov. Milý čitateľ, modlíme sa, aby ti toto vydanie Biblie pomohlo v tvojom úsilí nájsť Boha. (Skutky 17:27)

Výbor Prekladu nového sveta

august 2013

V slovenčine bol úplný Preklad nového sveta vydaný v roku 1991. Jeho revidované vydanie vychádza z anglického revidovaného Prekladu nového sveta z roku 2013 a obsahuje všetky dôležité črty tohto anglického prekladu.