Prejsť na článok

Prejsť na obsah

17. OTÁZKA

Aké praktické rady poskytuje Biblia pre rodinný život?

MANŽEL A OTEC

„Manželia majú milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku, miluje seba. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí ho a starostlivo opatruje... Každý z vás nech miluje svoju manželku ako sám seba.“

(Efezanom 5:28, 29, 33)

„Otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich tak, že ich budete poúčať a naprávať v súlade s Jehovovou vôľou.“

(Efezanom 6:4)

MANŽELKA

„Manželka nech si hlboko ctí svojho manžela.“

(Efezanom 5:33)

„Manželky, podriaďujte sa svojim manželom, ako sa patrí na Pánove nasledovníčky.“

(Kolosanom 3:18)

DETI

„Deti, poslúchajte svojich rodičov, ako si to praje Pán, lebo to je v Božích očiach správne. ‚Cti svojho otca a svoju matku‘ je prvé prikázanie spojené so sľubom: ‚Aby sa ti dobre darilo a aby si dlho žil na zemi.‘“

(Efezanom 6:1–3)

„Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo sa to páči Pánovi.“

(Kolosanom 3:20)