Prvá Mojžišova 15:1–21

  • Boh uzatvára zmluvu s Abramom (1 – 21)

    • Proroctvo o 400 rokoch útlaku (13)

    • Boh opakuje svoj sľub Abramovi (18 – 21)

15  A Jehova sa vo videní prihovoril Abramovi: „Neboj sa,+ Abram, ja som tvojím štítom.+ Čaká ťa veľmi veľká odmena.“+  Abram povedal: „Zvrchovaný Pán Jehova, čo mi dáš? Veď som stále bezdetný a môj dom zdedí Eliezer,+ muž z Damasku.“  A pokračoval: „Nedal si mi potomka*+ a dediť po mne bude môj sluha.“*  Ale Jehova mu povedal: „On po tebe nebude dediť. Tvojím dedičom bude tvoj vlastný syn.“*+  Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri sa, prosím, na nebo a spočítaj hviezdy, ak to dokážeš.“ A dodal: „Toľko bude tvojich potomkov.“*+  Abram uveril Jehovovi+ a on ho za to považoval za spravodlivého.*+  Potom Boh povedal: „Ja som Jehova, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Uru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva.“+  Abram sa spýtal: „Zvrchovaný Pán Jehova, ako si môžem byť istý, že ju budem vlastniť?“  Boh mu odpovedal: „Vezmi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbä.“ 10  Vzal ich, rozsekal na polovice a tie položil oproti sebe,* ale vtáky nerozsekal. 11  Na mŕtve telá sa zlietali dravé vtáky, ale Abram ich odháňal. 12  Pri západe slnka padol na Abrama hlboký spánok a obklopila ho veľká a desivá tma. 13  A Boh povedal Abramovi: „Vedz, že tvoji potomkovia* sa stanú cudzincami v krajine, ktorá nebude ich. Budú tam otrokmi a budú utláčaní 400 rokov.+ 14  Ale ja budem súdiť národ, ktorý ich zotročí,+ a potom odtiaľ odídu s veľkým majetkom.+ 15  Ty zomrieš v pokoji a vo vysokom veku a ľahneš si k svojim predkom.+ 16  No štvrtá generácia tvojich potomkov sa sem vráti,+ lebo ešte nenastal čas, aby boli Amorejci potrestaní.“+ 17  Keď slnko zapadlo a veľmi sa zotmelo, objavila sa dymiaca pec a medzi rozpolenými zvieratami prešla ohnivá fakľa. 18  V ten deň Jehova uzavrel s Abramom zmluvu,+ keď povedal: „Tvojim potomkom* dám túto krajinu,+ od Egyptskej rieky až po Veľkú rieku, rieku Eufrat:+ 19  krajinu Kenitov,+ Kenizejcov, Kadmoncov, 20  Chetitov,+ Perizejcov,+ Refajovcov,+ 21  Amorejcov, Kanaáncov, Girgašejcov a Jebuzejcov.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „semeno“.
Dosl. „syn môjho domu“.
Dosl. „ten, ktorý vyjde z tvojho vnútra“.
Dosl. „tvojho semena“.
Al. „on mu to počítal za spravodlivosť“.
Al. „položil každú ich časť tak, aby zodpovedala druhej“.
Dosl. „tvoje semeno“.
Dosl. „Tvojmu semenu“.