Prejsť na článok

Prejsť na obsah

3. OTÁZKA

Kto je autorom Biblie?

„Mojžiš zapísal všetky Jehovove slová.“

(2. Mojžišova 24:4)

„Daniel mal na svojom lôžku sen a videnie. Svoj sen zapísal a zaznamenal o ňom úplnú správu.“

(Daniel 7:1)

„Keď ste od nás počuli Božie slovo, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale ako to, čím je naozaj, ako Božie slovo.“

(1. Tesaloničanom 2:13)

„Celé Písmo pochádza od Boha a je užitočné na vyučovanie.“

(2. Timotejovi 3:16)

„Proroctvo nikdy nebolo vyslovené z vôle človeka, ale ľudia hovorili Božie slová pod vedením svätého ducha.“

(2. Petra 1:21)