Prvá Mojžišova 29:1–35

  • Jakobovo stretnutie s Ráchel (1 – 14)

  • Jakob sa zamiluje do Ráchel (15 – 20)

  • Jakob sa žení s Leou a Ráchel (21 – 29)

  • Štyria synovia Jakoba a Ley: Rúben, Simeon, Lévi a Júda (30 – 35)

29  Potom Jakob pokračoval v ceste a putoval do krajov na Východe.  Zrazu uvidel na poli studňu, pri ktorej ležali tri stáda oviec. K tej studni pastieri chodievali napájať svoje stáda. Jej otvor zakrýval veľký kameň.  Keď tam doviedli všetky stáda, odvalili kameň z otvoru studne a napájali ich. Potom privalili kameň späť na miesto.  Jakob ich oslovil: „Bratia, odkiaľ ste?“ „Sme z Cháranu,“+ odpovedali.  Spýtal sa: „Poznáte Náchorovho+ vnuka Lábana?“+ „Poznáme ho,“ odpovedali.  Pýtal sa ich ďalej: „Darí sa mu dobre?“ Odpovedali: „Áno, darí sa mu dobre. Pozri, jeho dcéra Ráchel+ práve prichádza s ovcami!“  Jakob povedal: „Veď je ešte len poludnie. Nie je čas zaháňať stáda domov. Napojte ovce a choďte ich pásť.“  Ale oni povedali: „Nemôžeme, kým tu nie sú všetky stáda. Až potom odvalíme kameň a napojíme ovce.“  Ešte kým s nimi hovoril, prišla Ráchel s ovcami svojho otca. Bola pastierkou. 10  Keď Jakob uvidel Ráchel, dcéru svojho strýka Lábana, a jeho ovce, pristúpil bližšie, odvalil kameň z otvoru studne a napojil Lábanove ovce. 11  Potom Jakob pobozkal Ráchel a začal hlasno plakať. 12  Povedal jej, že je príbuzným* jej otca a synom Rebeky. Ráchel to hneď bežala povedať svojmu otcovi. 13  Keď Lában+ počul o svojom synovcovi* Jakobovi, rozbehol sa mu v ústrety. Objal ho, pobozkal a priviedol do svojho domu. A Jakob mu vyrozprával všetko, čo sa stalo. 14  Lában mu povedal: „Sme jedna krv.“* A Jakob uňho zostal celý mesiac. 15  Potom Lában povedal Jakobovi: „Si môj príbuzný,+ ale to neznamená, že mi budeš slúžiť zadarmo. Povedz, akú mzdu by si chcel.“+ 16  Lában mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia sa volala Ráchel.+ 17  Lea nemala iskru v očiach, kým Ráchel bola veľmi príťažlivá a krásna žena. 18  Keďže Jakob sa zamiloval do Ráchel, povedal: „Budem ti slúžiť sedem rokov za tvoju mladšiu dcéru Ráchel.“+ 19  Lában odpovedal: „Radšej ju dám tebe ako niekomu inému. Zostaň u mňa.“ 20  A Jakob slúžil za Ráchel sedem rokov,+ ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju veľmi miloval. 21  Potom Jakob povedal Lábanovi: „Moja služba sa skončila. Daj mi moju manželku, aby sme spolu mohli začať žiť.“* 22  A tak Lában zvolal všetkých ľudí z okolia a urobil hostinu. 23  Ale večer vzal svoju dcéru Leu a priviedol ju k Jakobovi, aby s ňou mal styk. 24  A dal svojej dcére Lei svoju slúžku Zilpu.+ 25  Ráno Jakob uvidel, že je pri ňom Lea. „Čo si mi to urobil?!“ povedal Lábanovi. „Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma podviedol?“+ 26  Lában mu odpovedal: „U nás nie je zvykom, aby sa mladšia dcéra vydávala skôr ako staršia. 27  Venuj sa tento svadobný týždeň Lei. Potom dostaneš aj tú mladšiu, ale musíš mi odslúžiť ďalších sedem rokov.“+ 28  Jakob súhlasil. Venoval sa ten týždeň Lei a potom mu Lában dal za manželku svoju dcéru Ráchel. 29  A Lában dal Ráchel svoju slúžku Bilhu.+ 30  Potom mal Jakob styk s Ráchel a miloval ju viac ako Leu. A slúžil u Lábana ďalších sedem rokov.+ 31  Keď Jehova videl, že Leu jej manžel nemiluje,* doprial jej, aby mala deti,*+ no Ráchel bola neplodná.+ 32  Lea otehotnela, porodila syna a dala mu meno Rúben.*+ Povedala: „Jehova pohliadol na moje trápenie.+ Teraz ma už manžel bude milovať.“ 33  A znovu otehotnela, porodila syna a povedala: „Jehova počul, že ma manžel nemiluje, preto mi dal aj tohto.“ A dala mu meno Simeon.*+ 34  Potom otehotnela znovu, porodila syna a povedala: „Odteraz bude manžel viac so mnou,* lebo som mu porodila troch synov.“ Preto dostal meno Lévi.*+ 35  A otehotnela ešte raz, porodila syna a povedala: „Tentoraz budem chváliť Jehovu.“ A dala mu meno Júda.*+ Potom prestala rodiť.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bratom“.
Dosl. „o synovi svojej sestry“.
Dosl.: „Si naozaj moja kosť a moje telo.“
Al. „aby som s ňou mohol mať styk“.
Dosl. „Lea je nenávidená“.
Dosl. „otvoril jej lono“.
Význ. „pozrite, syn!“
Význ. „počutie“.
Dosl. „Tentoraz môj manžel prilipne ku mne“.
Význ. „lipnutie; pripojený“.
Význ. „chválený“.