Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B14-B

Peniaze a váhy

Peniaze a váhy v Hebrejských písmach

gera (1⁄20 šekela)

0,57 g

10 gér = 1 beka

beka

5,7 g

2 beky = 1 šekel

pim

7,8 g

1 pim = asi 2⁄3 šekela

jednošekelové závažie

šekel

11,4 g

50 šekelov = 1 mína

mína

570 g

60 mín = 1 talent

talent

34,2 kg

dareikos (perzská zlatá minca)

8,4 g

Ezdráš 8:27

Peniaze a váhy v Kresťanských gréckych písmach

leptón (židovská medená alebo bronzová minca)

1⁄2 kvadransu

Lukáš 21:2

kvadrans (rímska medená alebo bronzová minca)

2 leptá

Matúš 5:26

as (rímska medená alebo bronzová minca razená aj v rímskych provinciách)

4 kvadransy

Matúš 10:29

denár (rímska strieborná minca)

64 kvadransov

3,85 g

Matúš 20:10

denná mzda (za 12 hodín práce)

drachma (grécka strieborná minca)

3,4 g

Lukáš 15:8

denná mzda (za 12 hodín práce)

dvojdrachma (didrachma) (grécka strieborná minca)

2 drachmy

6,8 g

Matúš 17:24

2-denná mzda

antiochijská štvordrachma

týrska štvordrachma (týrsky strieborný šekel)

štvordrachma (tetradrachma, statér) (grécka strieborná minca)

4 drachmy

13,6 g

Matúš 17:27

4-denná mzda

mína

100 drachiem

340 g

Lukáš 19:13

asi 100-denná mzda

talent

60 mín

20,4 kg

Matúš 18:24

Zjavenie 16:21

asi 20-ročná mzda

libra (rímska)

327 g

Ján 12:3

„libra pravého nardu, veľmi drahého vonného oleja“