Prvá Mojžišova 34:1–31

34  Dína, Jakobova dcéra, ktorú mal s Leou,+ chodievala za mladými ženami tej krajiny+ a trávila s nimi čas.  Keď ju videl Sichem, syn Chivejca+ Chamora, kniežaťa tej krajiny, chytil ju a znásilnil.  A prilipol k Jakobovej dcére Díne celou dušou,* zamiloval sa do nej a presviedčal ju o svojej láske.*  A Sichem povedal svojmu otcovi Chamorovi:+ „Vezmi mi túto mladú ženu za manželku.“  Keď sa Jakob dopočul, že Sichem zneuctil jeho dcéru Dínu, mlčal, až kým sa jeho synovia nevrátili z poľa od stáda.  A Sichemov otec Chamor prišiel za Jakobom, aby sa s ním porozprával.  Ale Jakobovi synovia sa o tom dopočuli a hneď sa vrátili z poľa. Ranilo ich to a veľmi sa rozhnevali, lebo Sichem zneuctil Izrael, keď si ľahol s Jakobovou dcérou.+ To sa nemalo stať.+  Chamor im povedal: „Môj syn Sichem je zamilovaný do* vašej dcéry. Dajte mu ju, prosím, za ženu  a uzatvárajte s nami manželstvá.* Dávajte nám svoje dcéry a berte si naše.+ 10  Bývajte s nami a krajina vám bude k dispozícii. Môžete v nej zostať, obchodovať a usadiť sa tu.“ 11  A Sichem povedal jej otcovi a bratom: „Prosím, vyhovejte mojej prosbe a dám vám všetko, o čo požiadate. 12  Stanovte si akúkoľvek cenu za nevestu i veľkosť daru+ a dám vám, čo poviete. Len mi dajte tú mladú ženu za manželku.“ 13  A Jakobovi synovia sa rozhodli oklamať Sichema a jeho otca Chamora, lebo Sichem zneuctil ich sestru Dínu. 14  Povedali im: „Nemôžeme to urobiť. Nemôžeme dať svoju sestru mužovi, ktorý nie je obrezaný,*+ lebo to je pre nás hanba. 15  Môžeme vám vyhovieť len pod podmienkou, že budete ako my – že sa všetci vaši muži dajú obrezať.+ 16  Potom vám budeme dávať svoje dcéry a budeme si brať vaše, budeme bývať s vami a staneme sa jedným ľudom. 17  Ale ak nás neposlúchnete a nedáte sa obrezať, vezmeme si svoju sestru* a pôjdeme.“ 18  Ich návrh sa Chamorovi+ a jeho synovi Sichemovi+ páčil. 19  Mladý muž neváhal a hneď bol ochotný ich podmienku splniť,+ lebo bol do Jakobovej dcéry zamilovaný. Bol to najctihodnejší muž v celej domácnosti svojho otca. 20  Chamor a jeho syn Sichem šli k mestskej bráne a prehovorili k miestnym mužom:+ 21  „Tí muži chcú s nami nažívať v pokoji. Nechajme ich teda bývať v krajine a obchodovať v nej, lebo krajina je dosť veľká pre všetkých. Ich dcéry si budeme brať za manželky a svoje dcéry budeme dávať im.+ 22  Tí muži súhlasia, že s nami budú bývať a staneme sa jedným ľudom, ale iba pod podmienkou, že sa všetci naši muži dajú obrezať, tak ako sú obrezaní oni.+ 23  Nebudú potom ich stáda, ich majetok a bohatstvo naše? Dovoľme im teda bývať s nami.“ 24  Všetci, ktorí sa zhromažďovali pri mestskej bráne, poslúchli Chamora a jeho syna Sichema a všetci muži toho mesta sa dali obrezať. 25  Ale na tretí deň, keď mali silné bolesti, si dvaja Jakobovi synovia, Dínini bratia+ Simeon a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pozabíjali všetkých mužov.+ 26  Zabili mečom aj Chamora a jeho syna Sichema. Potom vzali Dínu zo Sichemovho domu a odišli. 27  Ostatní Jakobovi synovia vošli do mesta, a keď uvideli pozabíjaných mužov, vydrancovali mesto, lebo tam zneuctili ich sestru.+ 28  Vzali ovce, dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste a na poli. 29  Vyrabovali domy, vzali všetok majetok a zajali ženy a deti. 30  Vtedy Jakob povedal Simeonovi a Lévimu:+ „Priviedli ste ma do nešťastia!* Obyvatelia tejto krajiny, Kanaánci a Perizejci, ma znenávidia a určite sa zhromaždia, napadnú ma a vyhladia mňa i moju domácnosť, lebo nás je málo.“ 31  Ale oni mu povedali: „To sme ich mali nechať, aby s našou sestrou zaobchádzali ako s prostitútkou?“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „a hovoril k srdcu tej mladej ženy“.
Al. „prilipol celou dušou k“.
Al. „a spriazňujte sa s nami sobášmi“.
Dosl. „ktorý má predkožku“.
Dosl. „dcéru“.
Al.: „Vystavili ste ma verejnému odsúdeniu!“